Národní účetní rada

Národní účetní rada (NÚR) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. NÚR byla založena v roce 1999 a jejími zakládajícími členy jsou:

Svého cíle dosahuje NÚR především vydáváním interpretací. Interpretace vyjadřují odborný názor NÚR a jejich tvorbou usiluje NÚR o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Jednotlivé členské organizace NÚR podporují tvorbu Interpretací a jejich používání v praxi. Za dobu své existence si NÚR vydobila vysoké odborné renomé, včetně odborných konzultací k účetním předpisům připravovaných Ministerstvem financí ČR.

Katedra finančního účetnictví a auditingu se podílí na činnosti NÚR několika způsoby:

  • členové NÚR
  1. nominovaní za FFÚ: prof. Müllerová, doc. Zárybnická Žárová, doc. Mejzlík
  2. nominovaní za KAČR: dr. Pelák, Ing. Vácha
  3. nominovaní za KDPČR: dr. Skálová
  4. ostatní spolupracující osoby: doc. Procházka, dr. Vašek