Projekty

Katedra dlouhodobě úspěšně řeší významné externí vědecké projekty, např.

(1) Spoluřešené fakultní výzkumné záměry financované MŠMT

 

  • 2005-2011: Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
  • 1999-2004: Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

 

(2) Projekty financované Grantovou agenturou ČR

 

Období Projekt Řešitel
2017-2019 Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat M. Rada
2015-2017 Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách D. Procházka
2012-2014 IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky L. Mejzlík
2010-2012 Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze M. Žárová
2009-2011 Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku – nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace v České republice D. Procházka
2009-2011 Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti L. Müllerová
2008-2010 Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech L. Mejzlík
2008-2010 Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice J. Strouhal
2003-2005 Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací) H. Vomáčková
2003-2004 Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR J. Roubíčková
2001-2003 Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví L. Müllerová
1999-2000 Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických změn H. Vomáčková
1997-1998 Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení L. Müllerová