Soutěže

Své kvalifikační nebo seminární práce můžete přihlásit do následujících soutěží a získat tak kromě uznání kvality své práce i zajímavou finanční odměnu

Soutěže organizované VŠE:

Seminární práce:

Fakultní soutěž S.O.S. vyhlašovaná děkanem FFÚ – více informací zde

Bakalářské & diplomové práce:

Celoškolská soutěž ESOP vyhlašovaná rektorem VŠE – více informací zde

 

Soutěže organizované ostatními institucemi:

Bakalářská práce na účetní a auditorské téma (EY):

Soutěž vyhlašováná společností EY – více informací zde

Diplomová práce na daňové téma (KDP ČR):

Soutěž vyhlašováná Komorou daňových poradců – více informací zde

Diplomová práce na finančně-účetní téma (CAFIN):

Soutěž vyhlašováná Českou asociací pro finanční řízení – více informací zde

Cena profesora Michala Mejstříka:

Soutěž vyhlašováná v rámci Banka roku – více informací zde