Soutěže

Své kvalifikační nebo seminární práce můžete přihlásit do následujících soutěží a získat tak kromě uznání kvality své práce i zajímavou finanční odměnu

Seminární práce:

Fakultní soutěž S.O.S. vyhlašovaná děkanem FFÚ – více informací zde

Bakalářské & diplomové práce:

Celoškolská soutěž ESOP vyhlašovaná rektorkou VŠE – více informací zde

Diplomová práce na daňové téma:

Soutěž vyhlašováná Komorou daňových poradců – více informací zde