Vedlejší specializace

Klíčové okamžiky:
 • Splnění všech studijních povinností v rámci vedlejší specializace
 • Přihlášení se k SZZ

 

Zabezpečované VS:
 • Vedlejší specializace 1AU Auditing: garantuje KFÚA (veškeré informace dále)
 • Vedlejší specializace 1CO Controlling: garantuje KMÚ (veškeré informace na webu KMÚ), okruhy otázek za část Finanční účetnictví
 • Vedlejší specializace 1UC Účetnictví: garantuje KMÚ (veškeré informace na webu KMÚ), okruhy otázek za část Finanční účetnictví

 

Bližší informace ke SZZ z VS Auditing:
 • Termíny jsou vypisovány ve studijním systému ISIS pod mimosemestrálním kurzem 1AU
 • Přihlašování probíhá zapsáním mimosemestrálního kurzu 1AU a přihlášením se na zvolený zkušební termín
 • Skládání SZZ je podmíněno splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou); splnění podmínky se prokazuje tímto postupem
 • Okruhy ke SZZ Auditing

 

Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.
V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

 

Upozornění:
 • Během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna, SZZ na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají
 • V období přerušení studia nelze skládat SZZ