Vedlejší specializace

Zabezpečované VS katedrou:
 • Vedlejší specializace 1AU Auditing:
  • základní informace na webu FFÚ
  • pro koho: zájemci o externí a interní audit
  • doporučené volitelné předměty: 1FU458; 1FU450; 1FU515; 1FU573
  • externisti ve výuce: P. Vácha (EY), L. Wagenknecht (ČIIA & senátor), řada externistů v 1FU457 a tým PwC v 1FU515
  • upozornění: povinný předmět 1FU506 Auditing II se vypisuje pouze pro ZS
 • Vedlejší specializace 1UC Účetnictví:
  • základní informace na webu FFÚ
  • pro koho: zájemci o finanční účetnictví (ČÚP, IFRS, příp. US GAAP) včetně vybraných vazeb na daně
  • doporučené volitelné předměty: ČÚP: 1FU450 & 1FU454 & 1FU484; IFRS: 1FU486 & 1FU491 & 1FU572 & 1FU596; US GAAP: 1FU400 & 1FU491; ostatní: 1FU403, 1FU475
  • upozornění: povinný předmět 1FU471 se vypisuje pouze pro LS a předmět 1FU472 se vypisuje pouze pro ZS
Klíčové okamžiky:
 • Splnění všech studijních povinností v rámci vedlejší specializace
 • Přihlášení se k souborné zkoušce:
  • termíny jsou vypisovány ve studijním systému InSIS pod mimosemestrálním kurzem 1AUD, resp. 1UCT
  • přihlašování probíhá zapsáním mimosemestrálního kurzu 1AUD, resp. 1UCT a přihlášením se na zvolený zkušební termín
  • skládání zkoušky je podmíněno splněním všech předepsaných studijních povinností (uzavřením indexu studijní referentkou); splnění podmínky se prokazuje tímto postupem
  • okruhy ke souborné zkoušce součástí sylabu kurzů v InSIS
Odhlašování:

Odhlášení z termínu státní závěrečné zkoušky lze provést nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky, a to emailem nebo písemně sekretářce katedry. Pozdější odhlášení je možné jenom na základě řádného omluvení v souladu s fakultními pravidly zveřejněnými na https://ffu.vse.cz/uredni-deska/, jinak je student klasifikován známkou nedostatečně.
V případě odhlášení/omluvení termínu studentům nevzniká nárok na náhradní termín v daném zkušebním období. Na základě odevzdané přihlášky bude studentům přidělen termín v dalším zkušebním období.

Upozornění:
 • Během hlavních prázdnin, tj. v průběhu července a srpna, souborné zkoušky na katedře finančního účetnictví a auditingu neprobíhají
 • V období přerušení studia nelze skládat soubornou zkoušku