Pedagogická konference

28. listopadu
2020

Jubilejní 20. ročník Pedagogické konference se uskuteční 28. listopadu 2020.  Vzhledem k aktuální situaci proběhne konference online.

Konference je akreditována MŠMT dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Platnost akreditace je do 14. července 2023.

Obsahová náplň konference:

Letošní ročník konference s názvem „Online výuka (nejen) v době pandemie“ se zaměří na předpoklady, rizika a specifika online výuky ekonomických předmětů. Situace, které musely školy čelit na jaře tohoto roku, si žádala okamžitou reakci a přechod na distanční vzdělávání v bezprecedentním rozsahu. Získané zkušenosti s touto formou výuky přinášejí nové výzvy a potřebu přehodnotit, jak přistupovat k organizaci výuky obecně a do jaké míry a jakým způsobem je účelné kombinovat frontální výuku s ostatními výukovými metodami, včetně zapojení online výuky. Jako tradičně budou jedním z hlavních bodů programu i novinky v účetnictví a daních, kterým bude tentokrát z pochopitelných důvodů věnován významně větší prostor.

Rámcový program a přednášející:
  • Nové formy výuky, jejich výhody, rizika a IT podpora (doc. Mejzlík, děkan FFÚ)
  • E-learning, blended-learning a jejich implementace do výuky (dr. Langer, KDEP)
  • Jak propojit výuku finanční gramotnosti s aktuální situací? (doc. Radová, KBP)
  • Zkušenosti s on-line výukou na středních školách (Ing. Janegová)
  • Daňové a účetní novinky (doc. Skálová a dr. Molín, KFÚA)
Dokumenty ke stažení:

Fotogalerie předchozích ročníků:
Pedagogická konference