Pedagogická konference

30. listopadu
2019

20. ročník Pedagogické konference se uskuteční na přelomu listopadu/prosince 2020 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.

Konference je akreditována MŠMT dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Platnost akreditace je do 20. září 2020; na MŠMT byla podána žádost o prodloužení akreditace.

Obsahová náplň konference:

Kromě tradičních témat (novinky v účetní a daňové legislativě, Účetní olympiáda) se letošní ročník zaměřil na účetnictví veřejného sektoru a související problematiku. Pozornost byla věnována např. významu účetnictví veřejného sektoru (včetně požadavků hlavních globálních uživatelů a jak ovlivňují českého prostředí), právním a kvalifikačním požadavkům na účetní ve veřejné správě, roli středních škol při vzdělávání těchto účetních (OA jsou jedním z primárních „dodavatelů“ účetních pro veřejné instituce). Součástí programu byla i moderovaná a volná diskuze s odborníky z praxe.

Dokumenty ke stažení:
  • Podrobný program konference ZDE
  • Pozvánka s přihláškou, samostatná Přihláška (možno vyplnit na PC)
  • Průvodní dopis k Pedagogické konferenci a Účetní olympiádě
  • Prezentace lze stáhnout ZDE
  • Vzorový příspěvek naleznete zde
  • Termín pro zaslání příspěvku je 29. října 2020 e-mailem na adresu: jan.molin@vse.cz nebo jaroslava.janhubova@vse.cz
Fotogalerie předchozích ročníků: