Pedagogická konference

30. listopadu
2019

19. ročník Pedagogické konference se uskutečnil v sobotu 30. listopadu 2019 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.

Konference je akreditována MŠMT dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Platnost akreditace je do 20. září 2020.

Obsahová náplň konference:

Kromě tradičních témat (novinky v účetní a daňové legislativě, Účetní olympiáda) se letošní ročník zaměřil na účetnictví veřejného sektoru a související problematiku. Pozornost byla věnována např. významu účetnictví veřejného sektoru (včetně požadavků hlavních globálních uživatelů a jak ovlivňují českého prostředí), právním a kvalifikačním požadavkům na účetní ve veřejné správě, roli středních škol při vzdělávání těchto účetních (OA jsou jedním z primárních „dodavatelů“ účetních pro veřejné instituce). Součástí programu byla i moderovaná a volná diskuze s odborníky z praxe.

Dokumenty ke stažení:
Fotogalerie předchozích ročníků: