Publikace

Seznam publikačních výstupů

Přehled úplné publikační činnosti členů katedry v členění dle metodiky RVVI lze nalézt zde.

 

Vybrané odborné monografie

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Podvojné účetnictví 2024
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2024
K dostání: Grada

 

Autoři: Marek Jošt
Název: Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost (e-kniha)
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok vydání: 2023
K dostání: Ekopress

 

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Podvojné účetnictví 2023
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2023
K dostání: Grada

 

Autoři: David Procházka (ed.)
Název: Regulation of Finance and Accounting
Vydavatel: Springer
Rok vydání: 2022
K dostání: Springer

 

Autoři: Dana Dvořáková
Název: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS
Vydavatel: BizBooks
Rok vydání: 2022
K dostání: BizBooks

 

Autoři: Jana Skálová
Název: Daně v účetnictví
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2022
K dostání: Eshop Wolters

 

Autoři: Michal Šindelář a Libuše Müllerová
Název: Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2022
K dostání: Grada

 

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Podvojné účetnictví 2022
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2022
K dostání: Grada

 

Autoři: Dana Dvořáková
Název: Základy účetnictví
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2021
K dostání: Eshop Wolters

 

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Podvojné účetnictví 2021
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2021
K dostání: Grada

 

Autoři: Libuše Müllerová a Vladimír Králíček
Název: Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2020
K dostání: Eshop Wolters

 

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Podvojné účetnictví 2020
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2020
K dostání: Grada

 

Autoři: Marek Jošt
Název: Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok vydání: 2019
K dostání: Ekopress

 

Autoři: Jana Skálová
Název: Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních korporací
Vydavatel: Wolters Kluver
Rok vydání: 2019
K dostání: Wolters Kluver

 

Autoři: Ladislav Mejzlík a kolektiv
Název: Interpretace Národní účetní rady
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2019
K dostání: Grada

 

Autoři: Svoboda Michal a Štohl Pavel
Název: Účetnictví veřejného sektoru 2019
Vydavatel: Nakladatelství Ing. Pavel Štohl
Rok vydání: 2019
K dostání: Nakladatelství Ing. Pavel Štohl

 

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Podvojné účetnictví 2019
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2019
K dostání: Grada

 

Autoři: Dana Dvořáková
Název: Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2018
K dostání: Wolters Kluwer

 

Autoři: David Procházka (ed.)
Název: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting
Vydavatel: Springer
Rok vydání: 2018
K dostání: Springer Link

 

Autoři: Dana Dvořáková
Název: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS
Vydavatel: BizBooks
Rok vydání: 2017
K dostání: BizBooks

 

Autoři: David Procházka (ed.)
Název: New Trends in Finance and Accounting
Vydavatel: Springer
Rok vydání: 2017
K dostání: Springer Link

 

Autoři: Vladimír Zelenka – Marie Zelenková
Název: Konsolidace účetních výkazů
Vydavatel: Ekopress
Rok vydání: 2017
K dostání: Ekopress

 

Autoři: Jana Skálová
Název: Daně v účetnictví
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2017
K dostání: Eshop Wolters

 

Autoři: Libuše Müllerová – Vladimír Králíček
Název: Auditing
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok vydání: 2017
K dostání: Ekopress

 

Autoři: Miloslav Janhuba a kolektiv
Název: Finanční účetnictví – Obecné otázky
Vydavatel: C. H. Beck
Rok vydání: 2016
K dostání: C. H. Beck

 

Autoři: Libuše Müllerová – Michal Šindelář
Název: Účetnictví, daně a audit v obchodní korporaci
Vydavatel: Grada
Rok vydání: 2016
K dostání: Grada

 

Autoři: David Procházka
Název: Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Rok vydání: 2015
K dostání: Ekopress

 

Autoři: David Procházka (ed.)
Název: Procedia Economics and Finance: ACFA 2015
Vydavatel: Elsevier
Rok vydání: 2015
K dostání: ScienceDirect

 

Autoři: Jana Skálová a kolektiv
Název: Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2015
K dostání: Eshop Wolters

 

Autoři: Vladimír Králíček – Jan Molín
Název: Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2014
K dostání: Eshop Wolters