Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Ondřej Buben xbubo00@vse.cz 5 Harmonizace evropských požadavků Solvency II v českých a zahraničních komerčních pojišťovnách doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Sarah Chehade, MSc ches06@vse.cz 2 Economic Consequences of IFRS Adoption: The case of MENA Region doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Lenka Čiperová, MSc cipl00@vse.cz 1 Dopad implementace zajišťovacího účetnictví na tržní hodnotu firem doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Tereza Gluzová xglut00@vse.cz 5 Podnikové kombinace pod společnou kontrolou doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jiří Halík xhalj18@vse.cz 1 Performance management ve veřejném sektoru doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Oto Křivanec xkrio08@vse.cz 4 Využití ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. kombinovaná
Ing. Martin Kučera xkucm47@vse.cz 4 Nehmotná aktiva sportovních klubů, lidské zdroje doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. kombinovaná
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš xlukj27@vse.cz 3 Přeměny obchodních korporací z vybraných oborů podnikání, jejich obchodněprávní, účetní a daňové řešení v ČR podle aktuálních norem a rizka jejich zneužití doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. Adéla Mikyska xmasa08@vse.cz 1 Regulace činnosti přenosu a distribuce elektřiny s dopady do účetnictví a daní v České republice doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Petr Mikyska xmikp23@vse.cz 3 Vliv fúze na ekonomickou situaci nástupnické společnosti doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Jan Novotný xnovj88@vse.cz 2 Vliv zajišťovacího účetnictví na řízení rizik podniků doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Kateřina Polachová xpolk13@vse.cz 5 Kvalita auditu emitentů CP na Burze cenných papírů Praha prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. kombinovaná
Mgr. Ing. Jiří Šimůnek xsimj76@vse.cz 5 Specifika procesu likvidace obchodních korporací v České republice v souladu s legislativou Evropské unie (právní, účetní a daňový pohled) doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Richard Stiebal stir00@vse.cz 1 Odložená daň z přechodných rozdílů při výchozím uznání aktiv a závazků prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Pavel Wünsch xwunp01@vse.cz 2 Vliv přecenění vybraných položek aktiv a závazků na výši vlastního kapitálu vybraných evropských pojišťoven po zavedení režimu Solventnosti II.“ doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Libor Závodný xzavl02@vse.cz 3 Účetní podvod jako faktor stimulující vývoj regulace účetnictví doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. prezenční
Ing. Aneta Zemánková xzema05@vse.cz 2 ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Tomáš Zouhar zouhart@vse.cz 5 Účetní výkaznictví jako nástroj kontroly neziskových organizací doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná