Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Václav Adam adav01@vse.cz 1 Vliv ESG reportingu na vykazování účetní jednotky doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. prezenční
Ing. Lucie Chábová chal03@vse.cz 2 Crowdfunding - účetní a daňové pojetí v zemích EU doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Lenka Čiperová, MSc cipl00@vse.cz 4 Dopad implementace zajišťovacího účetnictví na tržní hodnotu firem doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Ing. Gabriela Horáková gabriela.horakova@vse.cz 2 Účetní aspekty přeshraničních fúzí doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Tereza Karlíková tereza.karlikova@vse.cz 2 Účetní a daňové souvislosti přeshraničních fúzí realizovaných českými společnostmi doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Oto Křivanec xkrio08@vse.cz 1 Elektronické účetní výkaznictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Klára Lukešová klara.lukesova@vse.cz 2 Vykazování a audit nefinančních informací doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Patrik Marek marp07@vse.cz 3 Účetní a daňové souvislosti mobility korporací v EU doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. David Morgenstern xkrod12@vse.cz 1 Analýza bankovních bilancí ve vztahu k zajištění vůči kreditnímu riziku doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Ing. Helena Perglová perh01@vse.cz 1 Účetní souvislosti kulturních památek prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. kombinovaná
Ing. Anna Prihodjko pria07@vse.cz 2 xxx doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. kombinovaná
Ing. David Šimek simd16@vse.cz 2 Informační význam účetní závěrky doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc. prezenční