Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Lucie Chábová chal03@vse.cz 1 Crowdfunding - účetní a daňové pojetí v zemích EU doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Sarah Chehade ches06@vse.cz 4 Economic Consequences of IFRS Adoption: The case of MENA Region doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Lenka Čiperová, MSc cipl00@vse.cz 3 Dopad implementace zajišťovacího účetnictví na tržní hodnotu firem doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Ing. Jiří Halík xhalj18@vse.cz 3 Performance management ve veřejném sektoru doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Ing. Gabriela Horáková horg00@vse.cz 1 Účetní aspekty přeshraničních fúzí doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Tereza Karlíková tereza.karlikova@vse.cz 1 Účetní a daňové souvislosti přeshraničních fúzí realizovaných českými společnostmi doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš jachym.lukes@vse.cz 5 Účetní, právní a daňové aspekty zneužití práva při přeměnách doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Klára Lukešová klara.lukesova@vse.cz 1 Vykazování a audit nefinančních informací doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Patrik Marek marp07@vse.cz 2 Účetní a daňové souvislosti mobility korporací v EU doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. Anna Prihodjko pria07@vse.cz 1 xxx doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. kombinovaná
Ing. Petr Sedláček, ACCA petr.sedlacek@vse.cz 1 Nový zákon o účetnictví a jeho aplikace doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. David Šimek simd16@vse.cz 1 Informační význam účetní závěrky doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc. prezenční
Ing. Richard Stiebal stir00@vse.cz 3 Odložená daň z přechodných rozdílů při výchozím uznání aktiv a závazků prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Irina Stoianova stoi01@vse.cz 2 Aplikace moderních ICT technologií v účetnictví a auditu doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční