Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Ondřej Buben xbubo00@vse.cz 5 Harmonizace evropských požadavků Solvency II v českých a zahraničních komerčních pojišťovnách doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Sarah Chehade ches06@vse.cz 3 Economic Consequences of IFRS Adoption: The case of MENA Region doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Lenka Čiperová, MSc cipl00@vse.cz 2 Dopad implementace zajišťovacího účetnictví na tržní hodnotu firem doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Bc. Tatiana Dolgikh qdolt02@vse.cz 5 Vývoj účetnictví v státech BRICS a integrace do celosvětového hospodářství doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jiří Halík xhalj18@vse.cz 2 Performance management ve veřejném sektoru doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. prezenční
Ing. Oto Křivanec xkrio08@vse.cz 5 Aplikace moderních ICT metod v účetnictví a auditu doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. kombinovaná
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš xlukj27@vse.cz 4 Přeměny obchodních korporací z vybraných oborů podnikání, jejich obchodněprávní, účetní a daňové řešení v ČR podle aktuálních norem a rizka jejich zneužití doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Patrik Marek marp07@vse.cz 1 Účetní a daňové souvislosti mobility korporací v EU doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. Adéla Mikyska xmasa08@vse.cz 2 Regulace činnosti přenosu a distribuce elektřiny s dopady do účetnictví a daní v České republice doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Petr Mikyska xmikp23@vse.cz 4 Vliv fúze na ekonomickou situaci nástupnické společnosti doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Novotný xnovj88@vse.cz 3 Vliv zajišťovacího účetnictví na řízení rizik podniků doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Adéla Schrecková xscha08@vse.cz 1 Podnikové kombinace pod společnou kontrolou doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. Alice Šrámková qsraa00@vse.cz 1 IFRS pro vykazování podnikových kombinací zejména pod společnou kontrolou doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. prezenční
Ing. Richard Stiebal stir00@vse.cz 2 Odložená daň z přechodných rozdílů při výchozím uznání aktiv a závazků prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Irina Stoianova stoi01@vse.cz 1 Aplikace moderních ICT technologií v účetnictví a auditu doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Petr Tikman, MBA xtikp01@vse.cz 1 Oceňování v oblasti Mezinárodních účetních standardů doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. prezenční
Ing. Pavel Wünsch xwunp01@vse.cz 3 Vliv přecenění vybraných položek aktiv a závazků na výši vlastního kapitálu vybraných evropských pojišťoven po zavedení režimu Solventnosti II.“ doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Libor Závodný xzavl02@vse.cz 4 Účetní podvod jako faktor stimulující vývoj regulace účetnictví doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. kombinovaná
Ing. Aneta Zemánková xzema05@vse.cz 3 ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční