Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Ondřej Buben xbubo00@vse.cz 4 Harmonizace evropských požadavků Solvency II v českých a zahraničních komerčních pojišťovnách doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Sarah Chehade, MSc ches06@vse.cz 1 Economic Consequences of IFRS Adoption: The case of MENA Region doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná
Tereza Gluzová xglut00@vse.cz 5 Podnikové kombinace pod společnou kontrolou doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. kombinovaná
Jan Hospodka xhosj00@vse.cz 4 Světová, evorpská a česká harmonizace účetního způsobu řešení úpadku obchodních korporací formou konkurzu a reorganizace doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. prezenční
Oto Křivanec xkrio08@vse.cz 3 Využití ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Martin Kučera xkucm47@vse.cz 3 Nehmotná aktiva sportovních klubů, lidské zdroje doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Jáchym Lukeš xlukj27@vse.cz 2 Přeměny obchodních korporací z vybraných oborů podnikání, jejich obchodněprávní, účetní a daňové řešení v ČR podle aktuálních norem a rizka jejich zneužití doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Petr Mikyska xmikp23@vse.cz 2 Vliv fúze na ekonomickou situaci nástupnické společnosti doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Jan Novotný xnovj88@vse.cz 1 Vliv zajišťovacího účetnictví na řízení rizik podniků doc. Ing. David Procházka, Ph.D. prezenční
Ing. Kateřina Polachová xpolk13@vse.cz 4 Kvalita auditu emitentů CP na Burze cenných papírů Praha prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. kombinovaná
Marina Purina purm01@vse.cz 5 Analýza koncepčních odlišností účetního systému Ruské federace od pravidel ČR. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. kombinovaná
Mgr. Ing. Jiří Šimůnek xsimj76@vse.cz 4 Specifika procesu likvidace obchodních korporací v České republice v souladu s legislativou Evropské unie (právní, účetní a daňový pohled) doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Hana Stárková xstah07@vse.cz 2 Essays on Information Asymmetry and its Implications in Audit and Accounting prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. prezenční
Ing. Katarina Vanikova vank08@vse.cz 2 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. kombinovaná
Ing. Pavel Wünsch xwunp01@vse.cz 1 Vliv přecenění vybraných položek aktiv a závazků na výši vlastního kapitálu vybraných evropských pojišťoven po zavedení režimu Solventnosti II.“ doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Libor Závodný xzavl02@vse.cz 2 Predikce a prevence účetních podvodů doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. prezenční
Ing. Aneta Zemánková xzema05@vse.cz 1 ICT v účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. prezenční
Ing. Tomáš Zouhar zouhart@vse.cz 4 Účetní výkaznictví jako nástroj kontroly neziskových organizací doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kombinovaná