doc. Ing. Marcela ZÁRYBNICKÁ ŽÁROVÁ, CSc.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 143 NB
Linka: 5119
Email: zarova@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent v roce 2006
 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D./CSc. v roce 1992
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1979 až 1983 na Fakultě řízení ukončené získáním titulu Ing.
 • Studijní pobyt na Brunel University London (1991), University of Stirling (1992), Bocconi University (1996), Erasmus University Rotterdam (1996)
 • Učitelská mobilita Brunel University, West London (2013)
 • Intenzivní výuka na Université Lyon 3 – IAE Lyon (2010), Tecnológico de Monterrey – Campus Querétaro, Mexiko (2012, 2013)

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2009 – nyní: proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví
 • 2006 – 2009: poradkyně děkana Fakulty financí a účetnictví
 • 2002 – nyní: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent / docent
 • 2000 – 2002: Ministerstvo financí, zástupce  ředitele odboru metodiky účetnictví
 • 2000 – 2002: negociátorka pro účetnictví a audit v přístupových jednání ČR do EU
 • 1983 – 2000: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Harmonizace účetnictví a regulace finančního účetnictví a výkaznictví v Evropě
 • Komparace evropských účetních systémů
 • Přeshraniční fúze
 • Integrované výkaznictví
 • Řešitelka projektu Grantové agentury České republiky „Komparativní analýza národních účetních a daňových system v EU s důrazem na přeshraniční fúze”, řešení 2010-2012
 • Členka řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky „Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech“, řešení 2008 – 2010
 • Členka řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU301 Základy účetnictví v angličtině (garantka a vyučující)
 • 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví (garantka a vyučující)
 • 1FU251 Financial Accounting (garantka a vyučující)
 • Výuka “European Financial Reporting”  v rámci International Accounting program pro McCombs School of Business, University of Texas (pravidlně v červnu 2009-2014)

Další aktivity

 • Podíl na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii (1998 – 2005)
 • Členka redakční rady pro překlad IFRS (2000 – 2002)
 • Členka Evropské účetní asociace od roku (1997 – dosud)
 • Členka řídícího výboru Evropské účetní asociace (2005 – 2012)
 • Reprezentantka České republiky v Radě Evropské účetní asociace (2012 – dosud)
 • Zástupce Fakulty financí a účetnictví v Národní účetní radě (2002 – dosud)