doc. Ing. Jana SKÁLOVÁ, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 1119 NB
Linka: 5177
Email: skaj01@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

V roce 1991 dokončila VŠE v Praze, obor ekonomické informace a kontrola (titul Ing.). Doktorské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE v Praze) úspěšně ukončeno v roce 2010. Habilitována v roce 2020 (obor Účetnictví a finanční řízení na VŠE v Praze). V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a v roce 1995 auditorské zkoušky. Aktivně pracuje jako daňový poradce v pozici partnera ve společnosti TPA Horwath.

V roce 2003 bylo zvolena za člena Prezidia Komory daňových poradců ČR, kde vykonává rovněž funkci zkušebního komisaře a zastupuje Komoru daňových poradců ČR v mezinárodní organizaci CFE.  Od roku 2007 pracuje jako zástupce KDP ČR v Národní účetní radě.

Je autorkou či spoluautorkou několika knih se zaměřením na provázanost účetnictví a daně z příjmů právnických osob, dopadů obchodního zákoníku do účetnictví a přeměn dle české legislativy.

Odborné veřejnosti je známa zejména svou přednáškovou činností na téma účetnictví a daní a to pro KDP ČR, veřejné vzdělávací agentury VOX, Notia Středisko vzdělávání, BOVA Polygon, Ministerstvo financí a finanční ředitelství.