Registrace předmětů

Poznámky k vypisování předmětů:
  • KFÚA vypisuje povinné předměty v souladu s doporučenými studijními plány & většina povinných předmětů je vypisována v obou semestrech
  • Výjimka z povinných předmětů (vypisováno pouze v jednom semestru dle studijního plánu): 1FU233; 1FU471; 1FU472; 1FU506
  • Volitelné předměty jsou v případě dostatečné kapacity vyučujících vypisovány v obou semestrech; v opačném případě pouze v jednom semestru dle tabulky níže
  • KFÚA se vždy snaží nabídnout kapacitu odpovídající počtu registrovaných studentů, ale ne vždy je to možné vzhledem k omezením na straně vyučujících a dostupnosti volných/vhodných místností
  • V případě převisu počtu registrovaných studentů má přednost navýšení kapacity u povinných předmětů
Zápisy:
  • Studentům doporučujeme provést registrace předmětů, neboť na základě počtu registrovaných studentů se provádí finální úprava rozvrhu (dodatečné požadavky studentů po ukončení registrací na dovypsání přednášek/cvičení není možné realizovat) & v případě malé počtu registrovaných studentů může dojít ke zrušení vypsaného rozvrhové akce
  • Studenti jsou povinni docházet na přednášky/cvičení, které si zapsali (docházení na jiné rozvrhové akce není povoleno s ohledem na prostorová omezení v učebnách a efektivitu skupinové práce)
  • S ohledem na prostorová a výuková omezení katedra rovněž nepovoluje nadkapacitní zápisy
  • V případě neúspěšného zápisu předmětu doporučujeme registrovat si jej v dalších semestrech (pravidla automatického zápisu „zafungují“)

 

Ident Název Vypisování
1FU191 Metodologický seminář Bloková výuka 1. semestr BS
1FU201 Účetnictví I. ZS i LS
1FU202 Finanční účetnictví II. ZS i LS (více rozvrhových akcí v ZS)
1FU211 Účetnictví 1 ZS i LS
1FU212 Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ZS i LS (více rozvrhových akcí v ZS)
1FU232 Účetnictví I. Primárně ZS (v LS 1 cvičení)
1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts Pouze LS
1FU261 Accountant in Business ZS i LS
1FU301 Základy účetnictví (v angličtině) ZS i LS
1FU302 Základy účetnictví v angličtině s příklady ZS i LS
1FU303 Účetnictví v zemědělství Pouze LS
1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy Primárně ZS (v LS 1 cvičení)
1FU305 Účetnictví neziskových organizací ZS i LS
1FU306 Účetnictví v různých právních formách podnikání ZS i LS
1FU307 IFRS pro malé a střední podniky (SME) Pouze LS
1FU311 Účetnictví a daně individuálního podnikatele ZS i LS
1FU312 Evidence a účetnictví mezd Pouze ZS
1FU350 Daně v účetnictví ČR ZS i LS (více rozvrhových akcí v LS)
1FU361 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP – základní koncepty (v angličtině) ZS i LS
1FU392 Bakalářský seminář Primárně v LS (v ZS 1 cvičení)
1FU400 Základní aspekty US GAAP Pouze ZS
1FU403 Využití ICT ve finančním účetnictví ZS i LS (více rozvrhových akcí v ZS)
1FU407 Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci ZS i LS
1FU408 Daně v účetnictví ČR II ZS i LS
1FU440 Účetnictví akvizicí,fúzí a jiných vlastn.transakcí-vyš.účet. ZS i LS
1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví Pouze ZS
1FU450 Vybrané problémy finančního účetnictví a auditingu Pouze LS
1FU453 Audit obchodních společností ZS i LS
1FU454 Účetnictví cenných papírů ZS i LS
1FU455 Účetnictví pojišťoven Pouze LS
1FU457 Vnější a vnitřní kontrola ZS i LS
1FU458 Interní audit ZS i LS
1FU471 Konsolidovaná účetní závěrka v praxi Pouze LS
1FU472 Spojování podniků v účetnictví Pouze ZS
1FU475 Účetnictví veřejného sektoru: koncepční východiska a standardizace Pouze ZS
1FU484 Účetní řešení insolvence Pouze ZS
1FU485 Pokročilé účetnictví-vybrané problémy (cash flow, oceňování) Pouze LS
1FU486 Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví Pouze ZS
1FU491 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP – srovnání a případové studie (v angličtině) ZS i LS
1FU492 Účetní výkaznictví (v němčině) ZS i LS
1FU505 Auditing ZS i LS
1FU506 Auditing II ZS i LS
1FU561 Speciální seminář ZS i LS
1FU562 Diplomový seminář ZS i LS
1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka ZS i LS
1FU572 Účetnictví bank,vykazování finančních nástrojů Vypisováno nepravidelně
1FU573 Účetní výkaznictví a audit v prostředí kapitálových trhů Pouze ZS
1FU574 Konsolidovaná účetní závěrka II (pokročilé problémy) ZS i LS