Zájemci o studium

Volbou studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ získáte:

 • V ČR výjimečný rozsah vysoce odborných a detailních znalosti a dovedností z oblasti účetnictví, auditingu, financí podniku (v nabídce je cca 70 předmětů výhradně zaměřených na tyto oblasti).
 • Možnost rozšířit si svou kvalifikaci o příbuzné oblasti vyučované Fakultou (např. daně, bankovnictví, pojišťovnictví) i o obecné ekonomické a manažerské disciplíny, právní aspekty podnikání, informatiku, cizí jazyky zajišťované ostatními fakultami VŠE.
 • Pochopení mezinárodního kontextu účetnictví, kdy kromě českého účetnictví podnikatelů tvoří významnou (resp. převážnou) část obsahu předmětů účetní úprava podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a US GAAP.
 • Výuku zaměřenou na dlouhodobé uplatnění absolventů a podchycení důležitých trendů v dostatečném předstihu (např. IFRS byly stěžejní součástí výuky již v 90. letech 20. století, tj. dříve než jakékoliv jiná vysoká škola v ČR vůbec zařadila alespoň nějakou zmínku o tomto fenoménu a též dříve, než se IFRS vůbec staly celosvětově rozšířenými).
 • Znalost specifik účetnictví veřejného sektoru a neziskových organizací.
 • Dovednosti nezbytné k nastavení funkčního systému řízení podniku a jeho vazby na účetnictví pro řízení a rozhodování (manažerské účetnictví).
 • Předpoklady pro budoucí výkon regulovaného povolání auditora.
 • Přístup k vyučujícím, kteří aktivně působí ve vedoucích funkcích profesních organizací (Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora certifikovaných účetních) a podílejí se na přípravě legislativy v příslušných oblastech. Naši studenti jsou tedy připravováni na očekávané změny v právním prostředí v dostatečném předstihu a získávají nejen informace, co se změní, ale též proč ke změně dojde.
 • Uznání části úspěšně absolvovaných zkoušek na VŠE při externí certifikaci (např. při skládání zkoušek na Komoře auditorů ČR, nebo v mezinárodních certifikacích ACCA a ICAEW).
 • Vysoce nadprůměrné výdělky a v podstatě nulové riziko nezaměstnatelnosti.

Zájemci o studium naleznou veškeré potřebné informace na stránkách Fakulty financí a účetnictví

Několik zajímavostí o účetnictví a auditingu:

 • Nejstarší pojednání o moderním účetnictví se nachází v knize „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita“, která kromě matematiky obsahovala i jednu kapitolu o účetnictví. Dílo sepsal františkánský mnich Luca Pacioli (mj. i přítel a spolupracovník Leonarda da Vinci) a vyšlo v Benátkách 10. 11. 1494.
 • Na počest první tištěné publikace o účetnictví slaví účetní svůj Mezinárodní den (International Accounting Day) každý rok dne 10. listopadu.
 • Patronem účetních je svatý Matouš.
 • Americká FBI zřídila speciální oddělení forenzních účetních (agentů vyšetřujících finanční případy) v roce 1908. Dnes tvoří účetní agenti přibližně 15 % všech zaměstnanců FBI.
 • Nejznámějším úlovkem účetních agentů FBI byl Al Capone. Přestože byl spojován s mnoha vraždami a jinými násilnými trestnými činy, do vězení se ho podařilo dostat až na základě krácení daní. Klíčovým důkazem pro jeho odsouzení bylo rozšifrování kódovaných účetních záznamů.
 • Účetní mají vynalézavého ducha nejen v oblasti čísel. Např. jistý účetní Walter Dimer vynalezl žvýkačku.
 • Účetní a auditoři najdou využití i v umění. Od roku 1935 tým kvalifikovaných auditorů ručně přepočítává hlasy americké filmové akademie udělující Oscary. Byť se občas nevyhnou faux pas.
 • Byť Oscara nezískal, skvělým výkonem ztvárnil Ben Affleck typickou náplň života běžného účetního, který se zabývá zejména progresivními formami forenzního šetření.
 • A pokud během studia zjistíte, že účetnictví není šálek Vašeho oblíbeného nápoje, můžete přejít na druhou stranu a začít uměleckou dráhu stejně jako jiní „neúspěšní“ studenti účetnictví (např. Mick Jagger, Janet Jackson nebo John Grisham).