Doktorské studium

Výzkum

Výzkum

Samostatná vědecká práce pod individuálním vedením školitele

Teorie vs praxe

Teorie vs praxe

Propojení teorie s praktickou regulací účetnictví a auditingu

Měkké dovednosti

Měkké dovednosti

Rozvoj prezentačních dovedností při vlastní výuce

 

Mobilita

Mobilita

Mezinárodní konference a výjezdy na zahraniční univerzity

Projekty pro praxi

Projekty pro praxi

Spolupráce na projektech pro veřejnou správu a podnikovou praxi

Školení

Školení

Možnost účastnit se školení a dalších akcí pro veřejnost