Školení a vzdělávání

Pravidelně probíhající kurzy:

  • Školení pro veřejnost „Nový zákon o účetnictví“: předpokládané datum konání podzim 2024 v závislosti na okamžiku schválení předpisů
  • Školení pro veřejnost „Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním“
  • Pro pedagogy i odbornou veřejnost Pedagogická konference konaná vždy na přelomu listopadu/prosince
  • Kurzy na zakázku Komory daňových poradců: „Účetnictví podnikatelů od A do Z daňové poradenství“; „Vyšší účetnictví pro daňové poradce“; „Pokročilé účetnictví pro daňové poradce“
    • cyklus tří celodenních přednášek výhradně pro členy KDP
    • bližší informace o termínech a přihlašování na stránkách Komory

 

Nabídka přípravy kurzů na míru:

  • Katedra nabízí školení na míru v různých oblastech finančního účetnictví (české účetní předpisy pro podnikatele, veřejný sektor nebo neziskový sektor, IFRS, US GAAP, IPSAS, specifické kurzy – např. insolvence, zemědělství, finanční instituce)
  • V případě zájmu kontaktujte vedoucího katedry doc. Procházku