Školení a vzdělávání

Aktuálně probíhající kurzy:

  • Školení pro veřejnost „Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním“: datum konání 1. listopadu 2019, více informací ZDE
  • Kurzy na zakázku Komory daňových poradců: „Vyšší účetnictví pro daňové poradce“ a „Pokročilé účetnictví pro daňové poradce“
    • cyklus tří celodenních přednášek výhradně pro členy KDP
    • bližší informace o termínech a přihlašování na stránkách Komory

Nabídka přípravy kurzů na míru:

  • katedra nabízí školení na míru v různých oblastech finančního účetnictví (české účetní předpisy pro podnikatele, veřejný sektor nebo neziskový sektor, IFRS, US GAAP, IPSAS, specifické kurzy – např. insolvence, zemědělství, finanční instituce)
  • v případě zájmu kontaktujte vedoucího katedry doc. Procházku