doc. Ing. David PROCHÁZKA, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 124 NB
Linka: 5125
Email: prochazd@vse.cz
Konzultační hodiny:
InSIS
Web: https://name.vse.cz/prochazd/
Profily:
ResearchGate; Google Scholar; publikace
ID: ORCID; Scopus; ResearchID
Vzdělání a zahraniční stáže
 • 2008: Doktorské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) na FFÚ VŠE v Praze; disertační práce Účetní a ekonomické pojetí zisku ve vzájemných souvislostech“.
 • 2004: Magisterské studium (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) na FFÚ VŠE v Praze, diplomová práce „Inflační účetnictví“.
 • 2006: Bakalářské studium (obor Ekonomie) na FSV UK.
 • 1998: Středoškolské vzdělání na Obchodní akademii v Chrudimi.
 • Studijní a přednáškové pobyty:
  • 2022: hostující profesor Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (téma „Vybrané aspekty IFRS“)
  • 2018-2019: výzkumná stáž na Universität Regensburg
  • 2014: výzkumná stáž na Universität Graz
  • 2014: výzkumná stáž na Universität Zürich
  • 2013: výzkumná stáž na Tilburg University
  • 2007: hostující profesor na Žitomirské universitě (téma „Accounting Harmonisation in the EU“)
Zaměstnání a odborná praxe
 • 2007 – nyní: docent (od roku 2015) a odborný asistent (2007-2015) na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze; od roku 2012 zástupce vedoucího katedry a od roku 2014 vedoucí katedry
 • 2009 – nyní: konzultant pro oblast IFRS
 • 2009 – 2012: Skupinový IFRS manažer ve společnosti VEMEX
 • 2007 – 2009: Vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM PRAHA
Odborné zaměření
 • Výzkumná témata:
  • specifika implementace IFRS v transitních ekonomikách a nekótovanými společnostmi
  • textová analýza účetních závěrek
  • reporting účetních informací v nadnárodních společnostech
  • účetní výkaznictví profesionálního sportu
  • účetní regulace a lobbování při tvorba účetních předpisů
 • Řešitel/člen řešitelských týmů projektů Grantové agentury České republiky
 • 2018 – nyní: garant navazujícího magisterského a doktorského programu Účetnictví a finanční řízení podniku
Výuka
Další aktivity