prof. Ing. Libuše MÜLLEROVÁ, CSc.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 122 NB
Linka: 5155
Email: muller@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání:

 • 2002 – Jmenovací řízení ukončené udělením titulu profesor
 • 1990 – Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent
 • 1983 – Doktorské studium ukončené získáním titulu CSc.
 • 1964 – 1968 Vysokoškolské vzdělání získáním titulu Ing.

Zaměstnání a odborná praxe:

 • 1968 – dosud Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, katedra finančního účetnictví a auditingu
 • 1980-1981 Ministerstvo obchodu – metodik účetnictví
 • 1982-1983 Klenoty Praha, s.p. – metodik účetnictví
 • 1988 – dosud auditor jako OSVČ
 • 1997 – 1998 IB International, auditorská firma – auditor

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Garant bakalářského studijního programu „Účetnictví a finanční řízení podniku“ na FFÚ VŠE

Garant předmětů:

 • Účetnictví v různých právních formách podnikatelských subjektů
 • Daně v účetnictví
 • Speciální seminář zaměřený na daně v účetnictví
 • Diplomový seminář

Další aktivity

 • 2001 – 2003: Vedoucí řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci účetnictví“
 • 1996 – dosud školitel doktorandů na programu Účetnictví a finanční řízení podniku
 • 1999 – dosud členka Národní účetní rady jako zástupce VŠE
 • 1997 – 1998 odpovědný řešitel týmu projektu Grantové agentury České republiky „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení“
 • 2005-2011 – vedoucí pracovní skupiny finančního účetnictví výzkumného záměru fakulty na téma „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska.
 • 2009 – 2011 spoluřešitelka týmu projektu Grantové agentury České republiky „Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti
 • 1998 – 2001 členka Výboru pro etiku při Evropské federaci účetních a auditorů se sídlem v Bruselu
 • 2000 – dosud členkou Rady KAČR (nyní Výkonného výboru) a dosud působí jako člen zkouškového výboru KAČR
 • 2010 – dosud členka Rady pro veřejný dohled nad auditem s odpovědností za zkoušky a vzdělávání
 • 2000 – dosud členka redakční rady odborných časopisů Auditor, Účetnictví, Daňový expert