Zaměření výzkumu

Katedra orientuje svoji výzkumnou činnost na následující oblasti:

 • Aplikovaný výzkum:
 1. oblast účetních předpisů a nejlepší praxe: zejména ve formě participace na činnosti Národní účetní rady a dále v rámci poradní skupiny Ministerstva financí pro daně a účetnictví
 2. individuální projekty na objednávku praxe (metodiky, stanoviska, apod.)
 • Základní výzkum pokrývající:
 1. mezinárodní harmonizaci účetního výkaznictví (IFRS a IPSAS) a její specifika ve středoevropském regionu
 2. ekonomické dopady podnikových kombinací
 3. regulaci účetního výkaznictví a tvorbu účetních předpisů
 4. ekonomické modelování auditorského trhu
 5. využití pokročilých matematických metod v účetně-finančním výzkumu
 6. historie a teorie finančního účetnictví
 7. odvětvové analýzy účetních specifik (zemědělství, pojišťovny, banky, atd.)
 • Popularizace účetnictví, zejména formou:
 1. odborných článků praktických i nadčasových publikovaných v profesních účetních, daňových nebo právních časopisech
 2. akcí pro širokou odbornou veřejnost (ve spolupráci s partnery fakulty)
 3. transferu znalostí na středoškolskou úroveň (např. Účetní olympiáda pro studenty nebo Pedagogická konference pro učitele)