Ing. Libor VAŠEK, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 128 NB
Linka: 5311
Email: vasek@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

V roce 2008 ukončil doktorské studium na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, odborné zaměření na mezinárodně uznávané účetní standardy IFRS a US GAAP. Během inženýrského studia působil jako asistent v účetní a auditorské společnosti. Od roku 2003 působí jako odborný lektor a konzultant pro oblast IFRS a US GAAP. Spoluautor publikací Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – principy, metodologie, interpretace, IAS v příkladech III. díl a učebnice Účetnictví II vydané Institutem Svazu účetních. Autor řady odborných článků vydávaných v časopisech v ČR a SR. Člen Evropské účetní asociace (EAA). V roce 2004 získal dekret školitele IFRS (v rámci projektu Phare). V oblasti IFRS spolupracuje s poradenskými a auditorskými společnostmi.