Konzultace

KH: úterý 13:45 - 14:30 NB 121, úterý 19:30- 20:00 NB 121
Konzultační hodiny pro období zimního semestru 2022/23. Středa 12:30 -13:30 na 130 NB Žižkov.Mozno použít také hotline volání pomoci MS Teams. Consultation hours for the winter semester 2022/23. Wednesday 12:30 - 1:30 p.m. at 130 NB Žižkov. You can also use the MS Teams help hotline.
14. 12. 2022 12:30-13:30 NB 130
7. 12. 2022 12:30-13:30 NB 130
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
14. 12. 2022 19:30-20:30 NB 132
7. 12. 2022 19:30-20:30 NB 132
Konzultační hodiny přes MS Teams každou středu 18:00-19:00
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Consultations on Wednesdays from 11:30 to 12:30 in room NB 126 or at agreed date and time via video call in MS Teams. Consultation hours are cancelled on 12 October 2022 and 2 November 2022. KH jsou ve středu od 11:30 do 12:30 v místnosti NB 126 nebo online přes MS Teams. Dne 12. října a 2. listopadu 2022 se konzultační hodiny nekonají.
Konzultace: pondělí 16 - 17 hodin, NB 131
Přes Teamsy, každou středu od 16:00-17:00, netřeba objednání - rovnou zavolat.
14. 12. 2022 16:45-17:45 NB 123
7. 12. 2022 16:45-17:45 NB 123
Konzultační hodiny probíhají v úterý 10:45 - 11:45 přes MS Teams nebo po předchozí domluvě osobně v místnosti NB 126.
pravidelné KH v ZS2022 (vždy v kanceláři 129 NB) každé pondělí 11-12 a každou středu 15-16. Po předchozí dohodě je možno konzultovat i jindy; např. napište do mailu a domluvíme 🙂 V týdnu od 31.10. do 4.11. budou KH pouze on-line a po dohodě.
Konzultační hodiny v zimním semestru 2022/2023: 13:30 - 14:30 hod. NB 126 na základě předchozí e-mailové dohody. Office hours in the winter semester 2022/2023: 13:30 - 14:30 room nr. NB 126 based on previous e-mail agreement. BP ani DP pro akademický rok 2022/2023 již nepřijímám! V případě zájmu o vedení BP či DP z oblasti zemědělství, podnikatelského i neziskového sektoru (či jiné oblasti) uvítám vlastní originální a nová témata s alespoň hrubou představou o struktuře práce.
Konzultační hodiny/consultation hours v úterý/Tuesdays 16:00-16:30 č.d./room SB 323. Po dohodě lze sjednat jiný termín konzultačních hodin, kontaktujte mě prosím přes školní e-mail./ By agreement, another date for consultation hours can be arranged, please contact me via the school e-mail. Děkuji/Thank you. Robert Jurka
KH po předchozí domluvě každou středu 18:00-19:00 online přes MS Teams.
Pondělí, 16.5.2022 od 13.00 do 14.00. Pouze pro ty, kteří chodí na přednášky, což je menšina z přihlášených. Nabízím kávu nebo čaj a dlouholeté zkušenosti. doc. Králíček
NB 126 nebo MS Teams, Středa 9,15 - 10, 15
On-line v rámci MS Teams dle dohody. Kontaktujte mne přímo přes MS Teams.
KH prezenčně po předchozí domluvě, jinak přes MS Teams. NB 119 - čtvrtek 16:15 až 18:00
KH - středa: 18:00 - 19:00 (po předchozí domluvě) přes MS Teams
12. 12. 2022 11:00-12:00 NB 126
Konzultační hodiny po domluvě kdykoliv
Konzultační hodiny/Office hours:
8. 12. 2022 11:00-12:00 NB 120
Konzultační hodiny v zimním semestru: středa - 11-12,30 hod. V případě potřeby možná individuální domluva po e-malu. In case of need I am available after mutual agreement (by phone or email) at other times too.
Pátek, od 14:15 hod. NB 128. Platí pouze v období výuky v ZS 2022.
Thursdays 19.30-20.30.
Also through MS Teams after prior agreement.
KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
Konzultační hodiny probíhají každý čtvrtek od 10:00 do 11:00 na NB 132. /// Consultations take place every Thursday from 10:00 till 11:00 at NB 132.
15. 12. 2022 10:00-11:00 NB 132
8. 12. 2022 10:00-11:00 NB 132
Dle předchozí domluvy na NB 126.
12. 12. 2022 19:30-20:30 NB 126
11. 10. no office hours/ KH odpadají Office hours in person or via MS Teams: During the period 19. 9. to 21.10. 2022 on Tuesdays 11:00 to 12:00. During the 24. 10. to 16. 12. 2022 on Fridays 13:30 to 14:30. --- V období 19. 9. až 21. 10. 2022 každé úterý v čase 11:00 až 12:00 V období 24. 10. až. 16. 12. 2022 každý pátek v čase 13:30 až 14:30 --- Students can also arrange the consultations via MS Teams. Konzultace možné domluvit i přes MS Teams.
Středa/Wednesday 13:30 - 14:30 NB126, počínaje/starting from 21. 9. 2022 2. 11. POUZE ONLINE PŘES MS TEAMS
Úřední hodiny: pondělí/monday 8:30 - 11:00, 13:00 - 14:00, úterý/Tuesday 8:30 - 11:00, středa/Wednesday 8:30 - 11:00, 13:00 - 14:00 5.12.a 6.12. - ODPADAJÍ ÚŘEDNÍ HODINY
12. 12. 2022 08:30-11:00 NB 125
12. 12. 2022 13:00-14:00 NB 125
13. 12. 2022 08:30-11:00 NB 125
14. 12. 2022 13:00-14:00 NB 125
14. 12. 2022 08:30-11:00 NB 125
6. 12. 2022 08:30-11:00 NB 125
7. 12. 2022 13:00-14:00 NB 125
7. 12. 2022 08:30-11:00 NB 125

November 29, November 30: No office hours in person. Email me for a meeting on MS Teams.

Fall 2022
Tuesdays 14:45&endash;16:00
Wednesdays 11:30–12:30
Other days/times after prior arrangement.
Út 16:00-17:00; Konzultační hodiny se v úterý 8.11.2022 ruší. Náhradní konzultační hodiny se konají již v pondělí 7.11.2022 v době od 14.00 do 15:30 hod.
1. 5. 2023 10:00-11:00 NB 130
10. 4. 2023 10:00-11:00 NB 130
10. 7. 2023 10:00-11:00 NB 130
12. 12. 2022 10:00-11:00 NB 130
12. 6. 2023 10:00-11:00 NB 130
13. 2. 2023 10:00-11:00 NB 130
13. 3. 2023 10:00-11:00 NB 130
14. 8. 2023 10:00-11:00 NB 130
15. 5. 2023 10:00-11:00 NB 130
16. 1. 2023 10:00-11:00 NB 130
17. 4. 2023 10:00-11:00 NB 130
17. 7. 2023 10:00-11:00 NB 130
19. 12. 2022 10:00-11:00 NB 130
19. 6. 2023 10:00-11:00 NB 130
2. 1. 2023 10:00-11:00 NB 130
20. 2. 2023 10:00-11:00 NB 130
20. 3. 2023 10:00-11:00 NB 130
21. 8. 2023 10:00-11:00 NB 130
22. 5. 2023 10:00-11:00 NB 130
23. 1. 2023 10:00-11:00 NB 130
24. 4. 2023 10:00-11:00 NB 130
24. 7. 2023 10:00-11:00 NB 130
26. 12. 2022 10:00-11:00 NB 130
26. 6. 2023 10:00-11:00 NB 130
27. 2. 2023 10:00-11:00 NB 130
27. 3. 2023 10:00-11:00 NB 130
28. 8. 2023 10:00-11:00 NB 130
29. 5. 2023 10:00-11:00 NB 130
3. 4. 2023 10:00-11:00 NB 130
3. 7. 2023 10:00-11:00 NB 130
30. 1. 2023 10:00-11:00 NB 130
31. 7. 2023 10:00-11:00 NB 130
5. 6. 2023 10:00-11:00 NB 130
6. 2. 2023 10:00-11:00 NB 130
6. 3. 2023 10:00-11:00 NB 130
7. 8. 2023 10:00-11:00 NB 130
8. 5. 2023 10:00-11:00 NB 130
9. 1. 2023 10:00-11:00 NB 130
31. 10. konzultace pouze v Teams, možné po předcházející domluvě přes email. Consultations only in Teams, possible after prior agreement via email.
12. 12. 2022 15:00-16:00 NB 122
Konzultační hodiny v LS dle předchozí domluvy. Možno online přes Teams nebo osobě (ideálně v úterý)
KH pátek od 11:00 - 12:00 v NB 126, po předchozí domluvě možno online (přes MS Teams)
KH nejsou dne 28.10.2022 (státní svátek) a 18.11.2022 (děkanský den), náhradní termíny on-line dle předchozí e-mailové domluvy
Konzultační hodiny každý pátek od 7.00-8:00 přes aplikaci MS Teams. Prosím o zaslání e-mailu alespoň 3 dny předem. Děkuji
Podle předchozí domluvy. Preferuji emailovou komunikaci. Telefonicky pouze v urgentních případech.
ZS 2022/2023: NB 132; Pátek 11:00 - 12:00 hod. / WS: NB 132; Friday 11:00 - 12:00 am; KH se mohou měnit, sledujte prosím pravidelně Insis / CH can changed, please check Insis regularly.
9. 12. 2022 11:00-12:00 NB 132
Konzultační hodiny jsou každé úterý od 11.00 hodin do 12.00 hodin.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
MS Teams nebo NB126, dle předchozí domluvy
15. 12. 2022 18:00-19:00 MS Teams
22. 12. 2022 18:00-19:00 MS Teams
8. 12. 2022 18:00-19:00 MS Teams
19.9.-17.12.2022 konzultace ve St 13:30-14:30 (NB 126). Zrušené konzultace ve St 7.12. 2022. 19.9.-17.12.2022 consultations on Wed 13:30-14:30 (NB 126). Consultations canceled on Wed 7.12. 2022.
14. 12. 2022 13:30-14:30 NB 126
NB126 - Čt 13:00 - 14:00, případně dle dohodody na Teams
Čtvrtek 19.30 - 20.00, 131 NB. Thursday 19.30 - 20.00, 131 NB. Během zkouškového období po předchozí domluvě. During exam period, the hours will be agreed individually, contact me through e-mail.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
9. 12. 2022 08:15-09:15 NB 128
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. V průběhu semestru v přednáškovém období vždy konzultace 45 až 60 minut před zahájením přednášky nebo zkoušky. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
KH: 31.8.: 11.00-12.00;7.9.:11.00-12.00;14.9.:16.30-17.30;20.9.:13.00-14.00; 27.9.:11.00-12.00;4.10.:13.00-14.00;11.10.:11.30-12.30; 18.10: 11.00-12.00; 25.10.:13.00-14.00; 3.11.:12.00-13.00;8.11.:11.00-12.00; 15.11.:11.00-12.00;22.11.:13.00-14.00; 29.11.:13.00-14.00; 6.12.:11.30-12.30;13.12.:13.00-14.00;20.12.:16.00-17.00 NB 143/online
NB 126 Every Thursday 6 p.m - 7 p.m Každý čtvrtek 18:00 - 19:00
12. 1. 2023 19:30-20:30 NB126
15. 12. 2022 19:30-20:30 NB126
16. 2. 2023 19:30-20:30 NB126
19. 1. 2023 19:30-20:30 NB126
2. 2. 2023 19:30-20:30 NB126
22. 12. 2022 19:30-20:30 NB126
23. 2. 2023 19:30-20:30 NB126
26. 1. 2023 19:30-20:30 NB126
29. 12. 2022 19:30-20:30 NB126
5. 1. 2023 19:30-20:30 NB126
8. 12. 2022 19:30-20:30 NB126
9. 2. 2023 19:30-20:30 NB126
Konzultační hodiny během výukových týdnů: úterý 13:30 - 14:30 Konzultační hodiny 1.11. online v Teams. Zájemce prosím o avízo emailem předem.
6. 12. 2022 13:30-14:30 NB 127
Konzultační hodiny pro ZS 2022/2023 Pondělí/Mondays 10.50-12.20 (vyjma/except 31.10.2022) Úterý/Tuesdays 9.50-10.50 (vyjma/except 1.11.2022)
12. 12. 2022 10:50-12:20 NB 127
13. 12. 2022 09:50-10:50 NB 127
6. 12. 2022 09:50-10:50 NB 127
Konzultace možné rovněž přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem.
13. 12. 2022 15:00-16:00 NB 126
6. 12. 2022 15:00-16:00 NB 126