Konzultace

online KH: úterý od 13:00 do 14:00 online KH: úterý od 18:30 hod. po osobní domluvě
Konzultační hodiny po dobu distanční formy studia: od 15.02.2021 do odvolání prostřednictvím MS Teams v pracovní dny 9-18 (pro studenty zapsané do cvičení 1FU 201), ostatní po dohodě prostřednictvím e mailu (cernyvac@vse.cz)
Consultation hours for MIFA students: Wednesday from 11:00 to 14:00. Room nr.: NB111. KH pro studenty 1FU211 přes videohovor v MS Teams na základě předchozí emailové dohody.
Konzultační hodiny budou vypsány týden před zahájením semestru.
ZS 2018/2019: ve zkouškovém období konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě (NB 126) Winter semester 2017/2018: from September 26 consultations on Tuesday 19:30 to 20:30 upon previous e-mail communication (NB 126)
kazdy patek od 7 na NB126. Pouze po predchozi domluve
V období hl. prázdnin (1. 7. - 31. 8.) KH nejsou vypsány.
konzultovat je možné chatem na MS Teams prakticky kdykoliv - stačí se ozvat; případně napište mail a domluvíme se na hovoru. Ve zkouškovém období již pravidelné týmy pro KH na MS Teams fungovat nebudou.
KH v akademickém roce 2020/2021: Pondělí 15:00 - 16:00 hod. (NB 126) na základě předchozí e-mailové dohody. Office hours in the academic year 2020/2021: Monday 15:00 - 16:00 p.m. (room nr. NB 126) - based on a previous e-mail agreement. V případě zájmu o vedení BP či DP z oblasti zemědělství, podnikatelského i neziskového sektoru (účetnictví, audit, transparentnost) uvítám vlastní originální/nová témata s alespoň hrubou představou o struktuře práce.
V současné době probíhají konzultační hodiny pouze přes Teams (kontaktujte mě prosím přes školní e-mail ohledně sjednání termínu). Děkuji. Robert Jurka ---------------- Konzultační hodiny na VŠE/Office hours: nyní nejsou na VŠE! během semestru - č.d./room n. 126 NB (úterý/Tuesdays 16:15-16:45). Pro případnou změnu termínu konzultačních hodin prosím sledujte změny v InSIS/ Please follow InSIS for eventual change of my office hours. Děkuji/Thank you. Robert Jurka
KH v zimním semestru 2020/2021 na základě dohody, pište na kralicek@vse.cz, určitě najdeme vyhovující termín. Podle situace prezenčně nebo on line prostřednictvím MS Teams. Tutorial hours in winter term 2020/2021 only on your request, please write e mail on my e mail address and we will find day and hour suitable for both parties.
NB 126 nebo MS Teams, středa, konkrétní čas po předchozí domluvě
On-line v rámci MS Teams každé pondělí od 12:30 do 13:15. Individuálně on-line po předchozí domluvě.
KH středa od 19:30 - 21:00 (po předchozí domluvě)
Konzultace po dohodě se sekretářkou děkana Mgr. Darinou A. Kubovou.
Konzultační hodiny/Office hours:
Konzultační hodiny v zimním semestru: středa - 14,00-14,30 hod. V době výuky on-line jsem v této době k dispozici na konzultacích na MSTeams nebo na telefonu (737 419 247, či na e-mailu) k dispozici, po vzájemné domluvě i jindy. In case of need I am available after mutual agreement (by phone or email) at other times too.
Úterý 19:30 - 20:30 - Primárně skrze mail, po dohodě Skype/Teams/Telefon Tuesday 19:30 - 20:30 - Primarily via email. Based on agreement Skype/Teams/Telephone also possible.
Pátek, od 11:00 hod. NB 128. Platí pouze v období výuky v LS 2019
Every Tuesday and Thursday at 19.30 through MS Teams. Please let me know by email in advance to make an appointment.
KH po předchozí mailové domluvě. NB 126
Každý čtvrtek od 15:15 do 16:15 v MS Teams. Every Thursday 15:15-16:15 via MS Teams.
Dle předchozí domluvy na NB 126.
Office hours on Fridays via MS Teams, students should contact me by email to arrange a time slot. updates here in calendar
KH v pátek přes MS Teams; přesný čas na základě předchozí emailové dohody. info zde v kalendáři
V letním semestru 2020/2021 probíhají konzultace pouze on-line formou přes MS Teams, a to každý čtvrtek od 11:45, ale VŽDY JEN na základě předchozí domluvy.
Úřední hodiny : pondělí/Monday a středa/Wednesday 9:00 - 12:00, mimo úřední hodiny jsem Vám k dispozici na telefonu a mailu, BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN ÚŘEDNÍ HODINY STŘEDA 9 - 12 h, DOVOLENÁ 30.6. - 19.7.
Konzultace mohou probíhat:
— přes MS Teams (preferováno), nebo
— dovolují-li to aktuální epidemická opatření, osobně na NB 130 (po předchozí emailové dohodě).
Standardní časy:
— pondělí 11:15–12:45
— čtvrtek 11:15–12:45
Jindy po emailové dohodě.


Appointments and consultations:
— online over MS Teams (preferred), or
— if in accordance with pandemic restrictions, in person in NB 130 (after prior arrangement via email).
Standard times:
— Mondays 11:15–12:45
— Thursdays 11:15–12:45
Different times after prior arrangement.
Od 15.2.2021 budou KH elektronicky. Můžete napsat zprávu a domluvíme další postup: email nebo v rámci MS Teams. From 15.2.2021 will be electronically. You can write a message and we will arrange another procedure: email or within MS Teams.
Podle předchozí domluvy. Preferuji emailovou komunikaci. Telefonicky pouze v urgentních případech.
Pátek ON-LINE 16:15 - 17:15 hod. / Friday ON-LINE 16:15 - 17:15 hod. / KH se mohou měnit, sledujte prosím pravidelně Insis / CH can changed, please check Insis regularly.
Všechny konzultace probíhají elektronicky, pište prosím email! Konzultační hodiny jsou každou středu od 14:45 hodin do 16.00 hodin v prostředí MS Teams. V případě zájmu prosím o dohodnutí konkrétního času (poslání návrhu schůzky). Případně možno dohodnout i jiný čas.
Pátek 12:35–13:35 hod. v MS Teams / Fridays 12:35–13:35 in MS Teams.
Od 17.5.2021 konzultace pouze po předchozí dohodě emailem (online prostřednictvím MS Teams). From 17.5.2021 consultations only after previous email agreement (online through MS Teams).
Až do odvolání (obnovení prezenční výuky na škole) probíhají konzultace průběžně formou emailu a v MS Teams.
Čtvrtek 19.30 - 20.00, 131 NB. Thursday 19.30 - 20.00, 131 NB. Během zkouškového období po předchozí domluvě. During exam period, the hours will be agreed individually, contact me through e-mail.
Upozornění pro studenty, kteří jedou v ZS 2021/2022 do zahraničí na Exchange pobyt:do 30. června 2021 si zadejte elektronicky OLA nebo mi pošlete emailem formulář LA k podpisu! KH ve zkouškovém období/Office hours in exam period:20.5.: 8.30-9.30; v MS Teams/ in MS Teams; 26.5.- 28.5. služební cesta/business trip;4.6.: 8.30-9.30;11.6.:8.30-9.30;16.6.:8.30-9.30; v MS Teams/ in MS Teams;17.6.-18.6. služební cesta/business trip;24.6.:8.30-9.30; v MS Teams/ in MS Teams KH v LS: 17.2.: 15.00-16.00;24.2.:10.30-11.30; 4.3.: 8.30-9.30; 11.3.:8.00-9.00; 18.3.:8.30-9.30;23.3.:16.30-17.30; 31.3.: 8.00-9.00; 8.4.:8.30-9.30; 15.4.: 8.00-9.00; 22.4.:8.00-9.00;28.4.:14.00-15.00;7.5.:9.00-10.00;14.5.: 8.30-9.30 v MS Teams/ in MS Teams
Konzultační hodiny během zkouškového období se budou konat individuálně na základě předběžné dohody emailem s vyučujícím. Konzultace se koná v prostředí MS Teams, pokud nebude dohodnuto se studentem jinak.
Konzultace možné přes MS Teams dle domluvy kdykoliv. / Available for MS Teams consults also by appointment.
Středa / Wednesday 16:00-17:00 (RB 532)