Státnice a obhajoby

Aktuální informace ke státním zkouškám a obhajobám kvalifikačních prací se nacházejí v příslušných sekcích (odkazy viz níže).

Upozornění:
  • K účasti na státní zkoušce či obhajobě je vždy nutné zaslat přihlášku (formulář v příslušných sekcích); v souvislosti s přechodem na nový formát zakončení studia budou informace k přihlašování aktualizovány v březnu 2024
  • Vlastní přiřazení zkouškového termínu a případné odhlašování při náležité omluvě (viz příslušné sekce) provádí sekretářka katedry; studentům je přihlašování na zkoušky/obhajoby na KFUA v InSIS zablokováno => pokud jste si zapsali termín v rámci některého z předmětu UFR + 1OBP nebo UC1_2, UC2_4 + 1ODP v InSIS, učinili jste tak chybně na jiné katedře
Bližší informace v jednotlivých sekcích: