Ing. Jiří PELÁK, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 128 NB
Linka: 5311
Email: pelak@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Jiří Pelák působí na katedře finančního účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a je auditorem. Koncem roku 2016 byl zvolen viceprezidentem Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II. Odborně se zabývá metodologií interpretace účetních předpisů, účetním řešením fúzí a akvizicí resp. přeměn obchodních společností a mezinárodním výkaznictvím, zejména v oblasti podnikových kombinací a odložené daně. Absolvoval půlroční stáž na Copenhagen Business School, studoval půl roku na St. Marks International College v Sydney a na VŠE v Praze byl držitelem pozice PricewaterhouseCoopers Corporate Chair. Je držitelem osvědčení ACCA pro školitele IFRS a členem EAA. Je předsedou výboru pro vnější vztahy Komory auditorů ČR, redakční rady časopisu Auditor a místopředsedou redakční rady pro překlad mezinárodních auditorských standardů.