Školení Vybrané účetní problémy a jejich vztah k daním

1. listopadu
2019

      

 

   Konec PŘIHLAŠOVÁNÍ, kapacita naplněna

Základní organizační informace o školení
Termín konání: 1. listopadu 2019, 09:00 až 16:00
Lektoři: Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Jan Molín, Ph.D.
Místo konání: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; Místnost 209 Rajská budova
Cena: 2 500 Kč + 21 % DPH (v ceně zahrnuty podkladové materiály a občerstvení)
Storno podmínky: uhrazené vložné se nevrací; náhrada jiným účastníkem je možná
Kontakt:
další informace podá sekretářka KFÚA Marie Purmenská

Účastníkům bude vystaven certifikát o absolvování školení

Obsah školení
1) Dlouhodobá aktiva: určení pořizovací ceny a vztah ke vstupní ceně u daně z příjmů
poskytnuté slevy dodavatelem v období po zařazení do užívání
dotace na pořízení DA; následné vrácení dotace
specifika nemovitostí, včetně daňových dopadů
2) Odložená daň: princip odložené daně a její vztah ke splatné dani
metody výpočtu odložené daně
první použití metody odložené daně
směrnice ATAD a její vliv na odloženou daň
3) Vlastní kapitál: základní účetní operace s vlastním kapitálem
fondy z přecenění
změny účetních metod a opravy chyb, daňové důsledky
snižování vlastního kapitálu a daňové souvislosti
4) Kategorizace účetních jednotek: vymezení kategorií jednotek
podmínky přechodu mezi kategoriemi
změny účetních metod při přechodu mezi kategoriemi
daňové důsledky přechodu mezi kategoriemi
5) Účetní a daňové novinky 2019 a 2020
6) Diskuze a dotazy