Ing. Jan MOLÍN, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 120 NB
Linka: 5156
Email: jan.molin@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

 

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2010
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 2000 až 2004 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Právo v podnikání) ukončené získáním titulu Ing.
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1996 až 2000 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené získáním titulu Bc.
 • V roce 2014 zahraniční stáž na Copenhagen Business School
 • V roce 2013 zahraniční stáž na Universität Regensburg
 • V roce 2012 zahraniční stáž na Stockholm School of Economics

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2011 – nyní: Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent, od roku 2014 zástupce vedoucího katedry
 • 1996 – nyní: MIVO s.r.o., jednatel
 • 1999 – nyní: daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky
 • 2013 – nyní: certifikovaný účetní registrovaný u Komory certifikovaných účetních

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva
 • Vztah účetnictví a daní
 • Profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních
 • Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky („IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky“, řešení v letech 2012 – 2014)
 • Člen řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze („Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty“, řešení v roce 2014)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví I.
 • 1FU311 Účetnictví a daně individuálního podnikatele
 • 1FU350 Daně v účetnictví ČR
 • 1FU561 Speciální seminář

Další aktivity

 • 2014 – nyní: předseda etické komise Komory certifikovaných účetních
 • 2014 – nyní: člen disciplinární komise Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2014 – nyní: organizační garant pedagogické konference pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2012 – nyní: člen Sekce pro otázky profese daňového poradce Komory daňových poradců České republiky
 • 2012 – nyní: zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky
 • 2006 – 2009: místopředseda Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Lektor na školeních pořádaných Komorou daňových poradců České republiky, Komorou certifikovaných účetních, Vysokou školou ekonomickou v Praze atp.
 • Moderátor daňové poradny serveru Podnikatel.cz