Ing. Jan MOLÍN, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 120 NB
Linka: 5156
Email: jan.molin@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

 

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené v roce 2010
 • Magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku, vedlejší specializace Právo v podnikání) ukončené v roce 2004
 • Bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) ukončené v roce 2000
 • Zahraniční stáž na Copenhagen Business School v roce 2014
 • Zahraniční stáž na Universität Regensburg v roce 2013
 • Zahraniční stáž na Stockholm School of Economics v roce 2012

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2011 – nyní: Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent, od roku 2014 zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu
 • 2019 – nyní: Ademia Consulting, s.r.o., společník a jednatel
 • 1996 – 2018: MIVO s.r.o., společník a jednatel
 • 1999 – nyní: daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky
 • 2013 – nyní: certifikovaný účetní registrovaný u Komory certifikovaných účetních

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Vztah účetní regulace a ostatních oblastí práva
 • Vztah účetnictví a daní
 • Účetnictví individuálních podnikatelů a obchodních korporací
 • Profesní odpovědnost auditorů, daňových poradců a účetních
 • Člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury České republiky („IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky“, řešení v letech 2012 – 2014)
 • Člen řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze („Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty“, řešení v roce 2014)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví I.
 • 1FU261 Accountant in Business
 • 1FU311 Účetnictví a daně individuálního podnikatele
 • 1FU350 Daně v účetnictví ČR
 • 1MT303 Regulace a dohled finančního systému
 • 1FU451 Vnější a vnitřní kontrola
 • 1FU561 Speciální seminář

Další aktivity

 • 2021 – nyní: člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky
 • 2021 – nyní: člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2021 – nyní: zástupce Svazu účetních České republiky v Národní účetní radě
 • 2021 – nyní: člen redakční rady časopisu Auditor
 • 2020 – nyní: člen a od roku 2021 místopředseda Metodické rady Svazu účetních České republiky
 • 2018 – nyní: člen odborné poroty soutěže Účetní roku pořádané společností Wolters Kluwer ČR
 • 2017 – nyní: člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2016 – nyní: člen redakční rady Bulletinu Komory certifikovaných účetních
 • 2015 – nyní: místopředseda Výboru pro otázky výkonu účetní profese Svazu účetních České republiky
 • 2014 – nyní: předseda Etické komise Komory certifikovaných účetních
 • 2014 – nyní: člen disciplinární komise Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2014 – nyní: organizační garant Pedagogické konference pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2012 – nyní: člen Sekce pro otázky profese daňového poradce Komory daňových poradců České republiky
 • 2012 – nyní: zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky
 • 2006 – 2009: místopředseda Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Lektor na školeních pořádaných Komorou daňových poradců České republiky, Komorou certifikovaných účetních, Vysokou školou ekonomickou v Praze, Controller Institutem atp.
 • Moderátor daňové poradny serveru Podnikatel.cz

Vybraná ocenění vědecké a publikační činnosti

 • 2022: ocenění v soutěži Daňař & daňová firma roku 2021 v kategorii Nejlepší lektor v daních roku 2021
 • 2021: ocenění rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze v soutěži Pedagog roku 2020
 • 2020: ocenění rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze v soutěži Pedagog roku 2019
 • 2015: ocenění Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za publikaci s názvem „Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu“ (ve spoluautorství s doc. Ing. Vladimírem Králíčkem, CSc.)
 • 2011: ocenění Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za nejlepší knižní publikaci s názvem „Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních“