Archiv rubriky: Aktuality

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Dne 28. května 2020 vydala IASB doplnění standardu IFRS 16 Leasingy pod označením Covid-19-Related Rent Concessions: Amendment to IFRS 16, který obsahuje praktickou úlevu pro nájemce v souvislosti s nájemními koncesemi (odpuštění nájemného či odklad plateb v čase – angl. rent concession), které byly jednotce přiznány jako přímý důsledek řešení ekonomických dopadů aktuální pandemie COVID-19. […]

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Informace k organizaci státních zkoušek a obhajob závěrečných prací (v04)

V souvislosti s mimořádnou situací dochází k mírné úpravě podmínek pro skládání státních bakalářských a závěrečných zkoušek a obhajob BP a DP konaných na KFÚA. Všichni studenti, kteří chtějí ve zkouškovém období květen-červen 2020 skládat některou státní zkoušku a/nebo obhajovat práci, musí zaslat vyplněnou předběžnou přihlášku dle standardních podmínek nejpozději do 30. dubna (přihláška se […]

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Cena KDP o nejlepší diplomovou práci

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 3. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou. Bližší informace na webu KDP    

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Nová publikace „Podvojné účetnictví 2020…“

Nakladatelství GRADA vydalo novou odbornou publikaci Podvojné účetnictví 2020, vedoucí autorského kolektivu dr. Jana Skálová. Další publikace katedry zde.

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Nová publikace „Účetní a daňové souvislosti …“

Nakladatelství Wolters Kluver vydalo novou odbornou publikaci Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních korporací, autorka dr. Jana Skálová. Další publikace katedry zde.

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Schůzka se studenty oboru Účetnictví

Ve středu 4. března v čase 11:00-12:30 proběhne na místnosti SB 240 schůzka garantky prof. Müllerové se studenty bakalářského i magisterského oboru (programu) Účetnictví a finanční řízení podniku. Program setkání: představení hlavních proběhlých a plánovaných změn na BS & NMS dotazy a volná diskuze se studenty Dotazy/připomínky/návrhy mohou být libovolné, nicméně uvítáme zejména obecnější pohled […]

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Témata speciálního semináře 1FU561 pro LS2020

Rozpis témat semináře 1FU561 pro letní semestr 2019/2020: níže jsou uvedeny témata, vyučující, časy a místnosti konání semináře, včetně odkazu na syllabus daného tématu semináře v nadcházejícím semestru se otevřou maximálně dva semináře, a to v závislosti na počtu studentů přihlášených na jednotlivá témata Téma semináře Vyučující Rozvrhová akce Daně v účetnictví prof. Ing. Libuše […]

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Nová publikace „Nestátní neziskové organizace …“

Nakladatelství Vysoké školy ekonomické v Praze vydalo novou odbornou publikaci Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost, autor dr. Marek Jošt. Další publikace katedry zde.

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19

Konference ACFA 2020

https://convention.vse.cz/

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19
-

International Week

V rámci International Week, který se uskuteční v týdnu 20. – 23. ledna 2020, vypisuje katedra finančního účetnictví kurz 1FU555. Kurz bude zaměřen na praktické případové studie z oblasti získávání kapitálu na burzách cenných papírů a reportingových povinností veřejně obchodovaných společností. Přihlašování kurzu přes INSIS (předmět je zařazen řádně do registrací). Informace k předmětu zde.

IASB vydala úpravu IFRS16 ve vazbě na COVID-19