Podcast o Pedagogu roku J. Molínovi

S potěšením oznamuje, že člen KFÚA Jan Molín opět uspěl v anketě o Nejlepšího pedagoga VŠE. Jan Molín se odborně se zaměřuje na profesní zodpovědnost účetní, auditorské a daňové profese a dále na provázanost účetnictví a daní. Studenti mají možnost se účetními konsekvencemi daní seznámit ve dvou hlavních předmětech, které J. Molín vyučuje: 1FU311 a 1FU350. Od zimního semestru 2022 k nim přibude i nový předmět 1FU312 zaměřený na mzdové účetnictví.

To, že absolvování předmětů vyučovaných J. Molínem může zásadně ovlivnit váš budoucí profesní život, dosvědčuje v podcastu Komory daňových poradců ČR i nejmladší daňový poradce Dominik Výborný.