Výzkumný workshop udržitelný rozvoj

Jednou z aktivit mezinárodního projektu CENETSIE (Central European Network for Sustainable and Innovative Economy) je i společný výzkum partnerů projektu v oblasti udržitelného rozvoje a inovací.

Ve dnech 24. a 25. května pořádá FFÚ workshop „Research Workshop on Sustainability“. Jedním z hlavních cílů workshopu je i poskytnutí prostoru k navázání spolupráce pro společné vědecké články.

Vybrané hlavní body programu:
  • přehled výzkumných oblastí, kterými se zabývají jednotliví partneři (24. 5.)
  • prezentace working papers akademickými pracovníky (24. 5.)
  • prezentace working papers studenty doktorského studia (25. 5.)
  • networking a vytvoření výzkumných týmů (25. 5.)
Organizace:
  • detailní program ke stažení níže (úterý proběhne na místnosti RB211, středa NB177)
  • případné další informace poskytne David Procházka