Studenti

Přehled témat BP

Zaměstnanci katedry Témata BP je možné volit v kontextu témat DP, s přihlédnutím k obsahové náplni absolvovaných předmětů v bakalářském programu studia Doporučení: nevolit témata z oblasti auditingu, účetnictví bank/pojišťoven, účetnictví akvizicí a konsolidací Oslovený vedoucí vám vždy ochotně poradí, zda dané téma je/není vhodné pro BP a jakým způsobem upravit   Doktorandi Témata dle […]

Přehled témat DP

[1] Zaměstnanci katedry doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví pojišťoven v zemích EU vybrané problémy účetnictví pojišťoven finanční analýza pojišťoven pojistně technické rezervy problematika zajištění pojišťoven problematika oceňování aktiv a dluhů v účetnictví komerčních pojišťoven problematika finančního umístění v komerčních pojišťovnách mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v komerčních pojišťovnách solvency II Ing. Václav Černý, […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: