Archiv rubriky: Studenti

Přehled témat BP

Zaměstnanci katedry Témata BP je možné volit v kontextu témat DP, s přihlédnutím k obsahové náplni absolvovaných předmětů v bakalářském programu studia   Doktorandi Témata dle dohody v kontextu obsahové náplně bakalářského oboru  

Přehled témat DP

[1] Zaměstnanci katedry doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví pojišťoven v zemích EU vybrané problémy účetnictví pojišťoven finanční analýza pojišťoven pojistně technické rezervy problematika zajištění pojišťoven problematika oceňování aktiv a dluhů v účetnictví komerčních pojišťoven problematika finančního umístění v komerčních pojišťovnách mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v komerčních pojišťovnách solvency II Ing. Václav Černý, […]