Přehled témat BP

Zaměstnanci katedry

  • Témata BP je možné volit v kontextu témat DP, s přihlédnutím k obsahové náplni absolvovaných předmětů v bakalářském programu studia
  • Doporučení: nevolit témata z oblasti auditingu, účetnictví bank/pojišťoven, účetnictví akvizicí a konsolidací
  • Oslovený vedoucí vám vždy ochotně poradí, zda dané téma je/není vhodné pro BP a jakým způsobem upravit

 

Doktorandi

  • Témata dle dohody v kontextu obsahové náplně bakalářského programu