Přehled témat BP

Zaměstnanci katedry

  • Témata BP je možné volit v kontextu témat DP, s přihlédnutím k obsahové náplni absolvovaných předmětů v bakalářském programu studia

 

Doktorandi

  • Témata dle dohody v kontextu obsahové náplně bakalářského oboru