Doc. Skálová a dr. Molín zvoleni do Prezidia KDP ČR

Na 29. řádné valné hromadě Komory daňových poradců ČR byli do vedení Komory zvoleni i dva zástupci katedry finančního účetnictví a auditingu. Dlouholetou členku Prezidia KDP ČR doc. Janu Skálovou nově doplnil i dr. Jan Molín. Oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v rozvoji daňové profese v ČR.

O Komoře daňových poradců ČR:

KDP ČR patří mezi samosprávné profesní organizace, která na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, sdružuje daňové poradce. Posláním Komory je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce. Komora usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí. KDP ČR je společně s Komorou auditorů ČR, Svazem účetních ČR, Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze členem Národní účetní rady.