Proč účetnictví na FFÚ?

Proč studovat navazující magisterský program Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ?

 • Nejlepší navazující magisterský program v ČR zaměřený na účetnictví s ohledem na poskytované odborné znalosti, dovednosti a míru detailu
 • Studenti si mohou vybírat z cca 40 předmětů výhradně zaměřených na účetnictví a finance podniku
 • Výuka zaměřená na dlouhodobé uplatnění absolventů a podchycení důležitých trendů v dostatečném předstihu (např. IFRS byly stěžejní součástí výuky již v 90. letech 20. století, tj. dříve než jakékoliv jiná vysoká škola v ČR vůbec zařadila alespoň nějakou zmínku o tomto fenoménu a též dříve, než se IFRS staly celosvětově rozšířenými; nyní důraz na digitalizaci a robotizaci účetnictví a auditingu)
 • Povinná část programu se zaměřuje na fúze a akvizice z hlediska jejich typologie a financování a návazného účetního řešení (včetně konsolidované závěrky), na audit účetní závěrky, na technické záležitosti vedení účetnictví a auditingu a dlouhodobé investiční rozhodování a s tím spojené strategicky orientované manažerské účetnictví
 • Volitelné předměty pokrývají další vybrané oblasti financí podniku a účetnictví (finanční řízení koncernů; konkurzy a reorganizace; účetnictví bank, pojišťoven, cenných papírů; pokročilé zobrazení daní v účetnictví; vybrané problémy účetnictví veřejného sektoru; interní audit; contolling)
 • V případě předmětů z oblasti finančního účetnictví je výklad orientován současně na  mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) i na české účetní předpisy
 • Výuku zajišťují kmenoví zaměstnanci FFÚ, kteří aktivně působí ve vedoucích funkcích profesních organizací (Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora certifikovaných účetních) a podílejí se na přípravě legislativy v příslušných oblastech. Naši studenti jsou tedy připravováni na očekávané změny v právním prostředí v dostatečném předstihu a získávají nejen informace, co se změní, ale též proč ke změně dojde
 • Do výuky jsou zapojeni i odborníci z praxe (auditorské či poradenské firmy; zástupci podniků; pracovníci ministerstev a jiných veřejných institucí)
 • Široká nabídka odborných předmětů v anglickém jazyku pro získání potřebné odborné terminologie pro výkon budoucího povolání
 • Možnost výjezdu do zahraničí
 • Uznání části úspěšně absolvovaných zkoušek na VŠE při externí certifikaci (např. při skládání zkoušek na Komoře auditorů ČR nebo v mezinárodních certifikacích ACCA a ICAEW)
 • Uplatnění ve vedoucích pozicích a z toho vyplývající vysoce nadprůměrné výdělky