Co vás naučíme?

Rozhodnete-li se pro Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ, odnesete si znalosti a dovednosti, abyste mohli řešit například následující úlohy:

Jaké jsou hlavní finanční cíle podniku z hlediska vlastníků?
Jak sladit zájmy vlastníků se zájmy najatého managementu?
Jaké jsou hlavní principy rozhodování o dlouhodobých investicích?
Jak sestavit master budget?
Který výrobek se vyplatí vyrábět z krátkodobého hlediska?
Který výrobek se vyplatí vyrábět v dlouhodobé perspektivě?
Kolik stojí obsluhovat zákazníky se specifickými potřebami a vyplatí se to?
Jak využít vnitropodnikové ceny k nastavení funkčního systému odměňování zaměstnanců?
Jakým způsobem je možné integrovat finanční a nefinanční cíle podniku?
Jaký je rozdíl mezi fúzí a akvizící?
Je lepší zaplatit za kupovaný podnik penězi, nebo vlastními akciemi?
Co je nepřátelské převzetí a jak se mu bránit?
Je výhodnější pořídit novou výrobní linku na úvěr, na leasing, prostřednictvím dluhopisů, nebo za své peníze?
Jaká je optimální kapitálová struktura podniku vzhledem k daním a úrokovým sazbám?
Jaký je rozdíl v účetním zachycení koupě majetku podniku od koupě podílu na vlastním kapitálu?
Jaký je rozdíl v účetním zachycení koupě podniku a vkladu podniku?
Jaké účetní a daňové souvislosti má vypořádání společníka obchodní společnosti?
Jak se spočítá a co vyjadřuje goodwill při podnikové kombinaci?
Liší se účetní řešení kladného a záporného goodwillu?
Co vyjadřuje položka oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v českém účetnictví a proč tato položka neexistuje v závěrce dle IFRS?
Jakým způsobem se konsolidují zahraniční dceřiné společnosti?
Jak se změní konsolidovaná účetní závěrka, jestliže proběhne fúze mezi mateřskou a dceřinou společností?
Jak zajistit průkazné vedení účetnictví?
Jak lze využít umělou inteligenci pro vedení účetnictví a jak kontrolovat její funkčnost?
Jak zajistit integraci e-business, placení přes internet a elektronické komunikace do účetnictví?
Které účetní jednotky podléhají povinnému ověření účetní závěrky auditorem?
Jak vyhodnotit riziko auditní zakázky?
Jaké typy výroku auditor může vydat a za jakých podmínek?
Jaká je trestní, profesní a etická odpovědnost auditora?
Jak lze využít umělou inteligenci při provádění auditu?

Podrobnou strukturu studijního plánu (včetně sylabů předmětů) lze nalézt v Informačním studijním systému (všechny povinné předměty pod zkratkou oP – srolovat dolů)