Proč účetnictví na FFÚ?

Proč studovat bakalářský program Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ?

  • Nejlepší bakalářský program v ČR zaměřený na účetnictví s ohledem na poskytované odborné znalosti, dovednosti a míru detailu
  • Studenti si mohou vybírat z cca 30 předmětů výhradně zaměřených na účetnictví a finance podniku a dále si rozšířit svou kvalifikaci o příbuzné oblasti vyučované Fakultou (např. daně, bankovnictví, pojišťovnictví) i o obecné ekonomické a manažerské disciplíny, právní aspekty podnikání, informatiku, cizí jazyky zajišťované ostatními fakultami VŠE
  • Kromě českého účetnictví získávají studenti i rozsáhlé znalosti mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), podle kterých postupuje i významná část českých podniků (např. firmy obchodované na Pražské burze cenných papírů; finanční instituce; dceřiné společnosti zahraničních firem)
  • Na výuce se podílejí odborníci (zaměstnanci FFÚ), kteří aktivně působí ve vedoucích funkcích profesních organizací (Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora certifikovaných účetních) a podílejí se na přípravě legislativy v příslušných oblastech. Naši studenti jsou tedy připravováni na očekávané změny v právním prostředí v dostatečném předstihu a získávají nejen informace, co se změní, ale též proč ke změně dojde
  • Do výuky jsou zapojeni i odborníci z praxe (auditorské či poradenské firmy; zástupci výrobních podniků; pracovníci ministerstev a jiných veřejných institucí)
  • Široká nabídka odborných předmětů v anglickém jazyku pro získání potřebné odborné terminologie pro výkon budoucího povolení
  • Možnost výjezdu do zahraničí
  • Uznání části úspěšně absolvovaných zkoušek na VŠE při externí certifikaci (např. při skládání zkoušek na Komoře auditorů ČR nebo v mezinárodních certifikacích ACCA a ICAEW)
  • Vysoce nadprůměrné výdělky a v podstatě nulové riziko nezaměstnatelnosti