Co vás naučíme?

Rozhodnete-li se pro Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ, odnesete si znalosti a dovednosti, abyste mohli řešit například následující úlohy:

Je v lepší finanční kondici Podnik A, nebo Podnik B?
Jak poznám, zda podnik není před bankrotem?
Jak velké je riziko, že zákazník nezaplatí, a jak tomu předejít?
Je lepší dostat 100 tis. Kč za dva roky, nebo 125 tis. Kč za čtyři roky?
Kolik ze zisku můžeme vyplatit vlastníkům jako dividendu?
Proč a které české podniky musí vést účetnictví podle mezinárodních standardů?
V čem se liší účetnictví podle českých předpisů a podle mezinárodních standardů?
Kolik stálo pořízení výrobní linky, jak určit její životnost a její odpisy?
Jak účetně zachytit, že zákazníci přestali mít zájem o naše výrobky?
Proč nemáme peníze, i když jsme ziskoví?
V čem se liší účetní a daňové náklady a jak se to projeví v účetnictví?
Jaký je rozdíl mezi daní ze zisku firmy a daní ze mzdy zaměstnance a jak se to projeví v účetnictví?
Jak se liší účetnictví akciové společnosti od účetnictví fyzické osoby?
Jak se odlišuje účetnictví ministerstva od účetnictví firmy?
Kolik stojí 1 výjezd hasičů, kolik stojí 1 žák základní školy, kolik stojí 1 divadelní představení?
Jak poznám, který náš výrobek je ziskový a který ztrátový?
Kolik výrobků musíme prodat, abychom začali být ziskoví?
Jaká musí být prodejní cena, abychom pokryli náklady?
O kolik se skutečné náklady liší od plánovaných a kdo za to může?
Jak se má nastavit odměňování zaměstnanců, aby nevznikaly rozpory mezi jednotlivými odděleními v podniku?

Stručně struktura studijního plánu:

 • povinné předměty celoškolské (např. právo, matematika, statistika, jazyky)
 • povinné předměty fakultní (např. daně a sociální zabezpečení, finanční teorie)
 • povinné specializační předměty programu (zaměřené na tři podoblasti: finance podniku, finanční účetnictví, manažerské účetnictví)
 • volitelné předměty programu

Zaměření povinných specializačních předmětů v kostce:

 • Finance podniku:
  • 1FP214 Finance podniku (vymezení základních termínů; časová hodnota peněz; základní principy financování a sestavení finančního plánu; vymezení rizika a nejistoty a jejich promítnutí do rozhodování; typologie podnikových akvizicí a fúzí)
  • 1FP303 Finanční analýza a plánování podniku (vyhodnocování finančního zdraví podniků; identifikace podniků ve finanční tísni; pokročilejší finanční plánování)
  • 1FP305 Základy oceňování podniků (základní metody pro ocenění podniku při jeho prodeji)
 • Finanční účetnictví:
  • 1FU211 Účetnictví (proč účetnictví existuje a jeho základní koncepce: pro studenty obchodních akademií doplnění teoretického pozadí účetnictví; pro ostatní studenty pochopení podstaty účetnictví)
  • 1FU202 Finanční účetnictví (účetnictví podnikatelů podle českých účetních předpisů)
  • 1FU212 Účetnictví IFRS (účetnictví podnikatelů podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví)
  • 1FU350 Daně v účetnictví ČR (základní typologie daní a principy jejich účetního zobrazení; odložená daň)
  • 1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy (účetnictví veřejného sektoru podle českých účetních předpisů a základní rozdíly oproti mezinárodní úpravě; vztah rozpočtů a účetnictví)
 • Manažerské účetnictví:
  • 1MU305 Manažerské účetnictví (základy kalkulací nákladů, zisku a ceny; řízení ziskovosti podniku; stanování systému odměňování)

Podrobnou strukturu studijního plánu (včetně sylabů předmětů) lze nalézt v Informačním studijním systému (všechny povinné předměty pod zkratkou oP – srolovat dolů)