Schůzka se studenty oboru Účetnictví

Ve středu 4. března v čase 11:00-12:30 proběhne na místnosti SB 240 schůzka garantky prof. Müllerové se studenty bakalářského i magisterského oboru (programu) Účetnictví a finanční řízení podniku.

Program setkání:

  • představení hlavních proběhlých a plánovaných změn na BS & NMS
  • dotazy a volná diskuze se studenty

Dotazy/připomínky/návrhy mohou být libovolné, nicméně uvítáme zejména obecnější pohled týkající se celkové koncepce a dlouhodobého rozvoje programů (např. (ne)návaznost doporučeného studijního plánu; soulad studijního plánu s výjezdy do zahraničí; překrývání se předmětů; návrhy nových předmětů).