Schůzka se studenty programu Účetnictví

V pátek 4. února 2022 v čase 09:00-10:0 proběhne přes MS Teams schůzka garantky prof. Müllerové se studenty bakalářského i magisterského programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Dále budou přítomní i vedoucí spolugarantujících kateder KFOP (dr. Rýdlová); KFÚA (doc. Procházka); KMÚ (doc. Wagner).

Program setkání:

  • představení hlavních proběhlých a plánovaných změn na BS & NMS
  • dotazy a volná diskuze se studenty

Dotazy/připomínky/návrhy mohou být libovolné, nicméně uvítáme zejména obecnější pohled týkající se celkové koncepce a dlouhodobého rozvoje programů (např. (ne)návaznost doporučeného studijního plánu; soulad studijního plánu s výjezdy do zahraničí; překrývání se předmětů; návrhy nových předmětů).

Dotazy je možné psát předem do chatu schůzky (odkaz na schůzku zde).

Poznámka:

Schůzka je naplánovaná v speciálním týmu „Studenti ÚFŘP“.

Kromě funkce pro pořádání výročních schůzek slouží tým i jako informační podpora pro studenty ÚFŘP. Aktuálně jsou v týmu uvedeny souhrnně odkazy na stránky FFÚ i stránky KFOP, KFÚA a KMÚ, na kterých jsou uvedeny informace ohledně státních zkoušek a kvalifikačních prací (zvlášť za BS a NMS ve stejnojmenných kanálech).

V příslušných kanálech (BS, resp. NMS) je možné do Příspěvků pokládat dotazy na vedoucí kateder+garantku, které se týkají SP.

Kód připojení do týmu: „bduvw2o“