Nový předmět Konsolidace II (pokročilé problémy)

Pro zimní semestr 2019/2020 připravuje katedra nový kurz 1FU574 Konsolidovaná účetní závěrka II (pokročilé problémy). Kurz bude vyučován doc. Zelenkou a dr. Zelenkovou a rozšiřuje problematiku základního kurzu 1FU571 o vybraná pokročilá témata komplikovaných konsolidačních celků. Sylabus kurzu v InSIS.