Nový předmět 1FU458 Interní audit

11. června
23. září
2018

V zimním semestru bude otevřen nový kurz 1FU458 Interní audit. Kurz je připraven ve spolupráci s Českým institutem interního auditu a bude též členy ČIIA vyučován. Na výuce se konkrétně budou podílet Lukáš Wagenknecht a Lukáš Pečeňa. Uvedený předmět doplňuje předměty 1FU505 Auditing a 1FU457 Vnější a vnitřní kontrola.

Obsah předmětu:

V každé organizaci existuje mnoho oblastí, kde perspektiva a dovednosti interního auditu mohou poskytnout cenné informace, které napomáhají organizaci dosahovat stanovených cílů. V době stále se zvyšujícího počtu informací a tlaku na výsledky je práce interního auditu důležitější a potřebnější, než kdy dřív. Interní audit je dynamicky se rozvíjející odvětví, jehož náplň práce není nikdy jednotvárná a zaměření auditních zakázek je velmi rozmanité.
Kurz Interní audit je zaměřen na seznámení se s praktickou prací interního auditora. Studenti se seznámí s vzorovými kontrolními modely a mezinárodními standardy pro interní audit a jejich aplikací v praxi. Získají znalosti ohledně organizační postavení interního auditu, jeho roli a nezávislost, osvojí si postupy pro analýz rizik, sestavení auditního plánu, postupu při realizaci auditní zakázky a následná komunikace auditních výsledků.
Absolvováním kurzu může sloužit také jako příprava na budoucí výkon jakékoliv manažerské funkce, nebo pozice v interním auditu. Absolvování kurzu lze brát také jako úvod pro přípravu na budoucí složení mezinárodní certifikace interního auditu CIA.

Lukáš Wagenknecht
Posledních 15 let se věnuje problematice vnitřního řízení, kontroly a interního auditu v soukromém i veřejném sektoru. V letech 2009 – 2013 vedl oddělení interního auditu divize risk services společnosti Deloitte. Působil v dozorčích radách nebo výborech pro audit společností EGAP, České dráhy a ČEZ. V letech 2014 – 2015 zastával pozici náměstka ministra financí pro oblast finančního řízení a auditu. Je členem rady Českého institutu interního auditu, kde v minulosti zastával pozici viceprezidenta.

Lukáš Pečeňa
Působil jako interní auditor v Dopravním podniku hlavního města Prahy, jako koordinátor sekce Finančního řízení a auditu na Ministerstvu financí a také jako interní auditor ve společnosti Deutche Post DHL. Lukáš byl také členem expertní skupiny Evropské komise pro rozvoj auditu v členských státech EU, podílel se na projektu Světové Banky pro rozvoj řádné správy zemí Východní Evropy a Centrální Asie, pracoval na projektu francouzského ministerstva zahraničí pro rozvoj auditu v Albánii nebo působil jako expert OECD pro analýzu legislativy týkající se auditu v zemích Severní Afriky. Lukáš je držitelem mezinárodní certifikace interních auditorů (CIA) a mezinárodní certifikace auditora zaměřeného na veřejnou správu (CGAP).

Nový předmět 1FU458 Interní audit