MS Teams pro studenty ÚFŘP

V souvislosti se schůzkou se studenty bakalářského a magisterského programu Účetnictví a finanční řízení podniku, která proběhla v pátek 26. února 2021, byl zřízen tým „Studenti ÚFŘP“ v rámci MS TEAMS.

Kromě funkce pro pořádání výročních schůzek slouží tým i jako informační podpora pro studenty ÚFŘP. Aktuálně jsou v týmu uvedeny souhrnně odkazy na stránky FFÚ i stránky KFOP, KFÚA a KMÚ, na kterých jsou uvedeny informace ohledně státních zkoušek a kvalifikačních prací (zvlášť za BS a NMS ve stejnojmenných kanálech).

V příslušných kanálech (BS, resp. NMS) je možné do Příspěvků pokládat dotazy na vedoucí kateder+garantku, které se týkají SP.

V kanálu Schůzka 2021-02-26 je v souborech nahrána prezentace + zápis ze schůzky.

Kód pro připojení do týmu: „bduvw2o“