Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019)

24. května
2019

Dne 24. května se uskuteční 20. ročník Annual Conference on Finance and Accounting, pořádány FFÚ VŠE v Praze. Tématicky se konference zaměřuje na finance (podnikové i veřejné), bankovnictví a pojišťovnictví, účetnictví, auditing, monetární ekonomii a výuku ekonomických předmětů.

Přijaté příspěvky jsou buď publikovány v European Financial and Accounting Journal nebo jako sborník příspěvků, který je zaslán k indexaci do databáze Web of Science (jako Conference Proceedings Citation Index), ve které je konference evidována od roku 2015. Sborník v posledních třech letech vydalo nakladatelství Springer (rok 2016, rok 2017, rok 2018 momentálně v tisku).

Bližší informace ke konferenci na konferenčním webu

 

Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019)