1FU492 Účetní výkaznictví v němčině: Promovideo

Pro nadcházející zimní semestr vypisuje katedra nový předmět vyučovaný v německém jazyku 1FU492 Účetní výkaznictví v němčině.

Garantem předmětu je dr. Robert Jurka. Společně s ním se budou na výuce podílet odborníci z praxe (PwC, Deloitte, Grant Thornton, BDO, Rödl & Partner, KODAP).

Kurz představí základní témata účetnictví a auditingu v německy mluvících zemích. Kurz je vhodný i pro studenty se základní znalostí němčiny: studenti obdrží německou terminologii doplněnou o české / anglické ekvivalenty.

Blíže k obsahu předmětu & představení jednotlivých přednášejích viz promovideo