1FU403 Využití ICT ve finančním účetnictví

Termíny zkoušek 

 

Seznam témat seminárních prací k předmětu zde.

Jednotlivé prezentace

  1. Prezentace Chyby v datovém souboru
  2. Prezentace Výpočet a kontrola mezd
  3. Prezentace Účetní výkazy neziskových organizací
  4. Prezentace Analýza nákladů, výnosů a HV
  5. Prezentace Finanční analýza vybraných společností
  6. Prezentace Účetní SW
  7. Prezentace Výpočet úroků
  8. Prezentace Splatnost pohledávek
  9. Prezentace Křížové kurzy
  10. Prezentace Diskuze na vybrané téma