prof. Ing. Hana VOMÁČKOVÁ, CSc.

Externí spolupracovnice KFÚA VŠE v Praze

Externí spolupracovnice KFÚA VŠE v Praze


Ukončené vzdělání

 • 2003 – jmenování vysokoškolským profesorem pro obor  účetnictví a finanční řízení podniku
 • 1996 – habilitační přednáška k tématu Účetnictví akvizicí a fúzí na základě publikace „Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických změn“, ediční středisko VŠE Praha – jmenování docentem
 • 1992 – zkouška auditora na MF ČR licence a později  osvědčení KA ČR č. 684
 • 1983 – obhájení kandidátské práce k tématu „Automatizovaný informační systém pro řízení podniku na katedře účetnictví VŠE v Praze a získání hodnosti CSc.
 • 1966 – absolvování VŠE v Praze, obor učitelství  odborných ekonomických předmětů
 • 1961 – absolvování Střední ekonomické školy v Praze 2, Resslova 8, obor všeobecná ekonomika

Dosavadní praxe

 • 1966 – 1971 středoškolský učitel na SEŠ v Berouně  a v Praze 10
 • 1971 – 1991 odborný asistent na katedře učitelství ekonomickým předmětům VŠE v Praze
 • 1991-  2019 profesorka na katedře účetnictví a auditingu  VŠE v Praze
 • 1992- dosud odpovědný auditor společnosti RAVO-AUDIT s.r.o.
 •  1995 – dosud členka výboru pro auditorské zkoušky KA ČR, garant zkoušky účetnictví podnikových kombinací
 • 1995 – 2004 členka metodického výboru Svazu účetních

Současné členství v orgánech

 • Jednatelka společnosti RAVO-AUDIT s.r.o.,
 • Předseda výboru SVJ U Druhé baterie 21, Praha 6