Ing. Michal SVOBODA, Ph.D.

Místnost: 132 NB
Linka: 5794
Email: xsvom33@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

 

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D.. v roce 2013
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 2002 až 2008 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu Ing.

Zaměstnání a odborná praxe

 • 2013 – nyní: Vysoká škola ekonomická, odborný asistent
 • 2007 – nyní: Ministerstvo financí ČR, odbor Regulace a metodika účetnictví, metodik účetnictví veřejného sektoru, konzultant, poradce a odborný školitel v oblasti účetnictví veřejného sektoru

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Implementace Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor IPSAS
 • Účetnictví veřejného sektoru v ČR
 • Vyhodnocování a sledování finanční situace územních samospráv v ČR
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek“, řešení 2011 – 2014)
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací“, řešení 2011 – 2013)
 • Hlavní řešitel Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům, řešení 2010 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU201 Účetnictví
 • 1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy
 • 1FU233 Účetnictví II. – specifika pro organizace z oblasti arts

Další aktivity

 • Člen Výboru pro veřejný sektor KAČR od roku 2011