11F401

Charakteristika předmětu

Volitelný mimosemestrální předmět navazujícího magisterského programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Kurz je primárně určen pro studenty, kteří neabsolovavali bakalářský program Účetnictví na FFÚ, s cílem doplnit případné chybějící vstupní znalosti nutné pro magisterské povinné předměty.

Předmět lze absolovat před začátkem 1. semestru (vypsán v prvním nebo druhém týdnu září).

Obsah předmětu:

Ve 12 výukových jednotkách (po 1,5 hodinách) budou probrány základní principy financí podniku, hlavní oblasti účetnictví podle českých účetních předpisů a IFRS či podstata manažerského účetnictví. Konkrétně byste po absolvování kurzu měli být schopni vyřešit mj. následující otázky.

Je v lepší finanční kondici Podnik A, nebo Podnik B?
Jak poznám, zda podnik není před bankrotem?
Jak velké je riziko, že zákazník nezaplatí, a jak tomu předejít?
Je lepší dostat 100 tis. Kč za dva roky, nebo 125 tis. Kč za čtyři roky?
Kolik ze zisku můžeme vyplatit vlastníkům jako dividendu?
Proč a které české podniky musí vést účetnictví podle mezinárodních standardů?
V čem se liší účetnictví podle českých předpisů a podle mezinárodních standardů?
Kolik stálo pořízení výrobní linky, jak určit její životnost a její odpisy?
Jak účetně zachytit, že zákazníci přestali mít zájem o naše výrobky?
Proč nemáme peníze, i když jsme ziskoví?
V čem se liší účetní a daňové náklady a jak se to projeví v na účetnictví?
Jaký je rozdíl mezi daní ze zisku firmy a daní ze mzdy zaměstnance a jak se to projeví v účetnictví?
Jak se liší účetnictví akciové společnosti od účetnictví fyzické osoby?
Jak se odlišuje účetnictví ministerstva od účetnictví firmy?
Kolik stojí 1 výjezd hasičů, kolik stojí 1 žák základní školy, kolik stojí 1 divadelní představení?
Jak poznám, který náš výrobek je ziskový a který ztrátový?
Kolik výrobků musíme prodat, abychom začali být ziskoví?
Jaká musí být prodejní cena, abychom pokryli náklady?
O kolik se skutečné náklady liší od plánovaných a kdo za to může?
Jak se má nastavit odměňování zaměstnanců, aby nevznikaly rozpory mezi jednotlivými odděleními v podniku?