Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ROUBÍČKOVÁ Jaroslava, doc., Ing., CSc.

Související stránky

Funkce: docentka
Místnost: 122 NB
Linka: 5155
Email: roubicko@vse.cz
Rozvrh, konzultační hodiny: ISIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent v roce 1996
 • Doktorské studium ukončené získáním titulu CSc. v roce 1992
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1973 až 1978 na VŠE ukončené získáním titulu Ing.
 • 1989-1991 praxe v zahraničním obchodě, stáže na zahraničních afilacích

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1979 – nyní: Vysoká škola ekonomická, katedra finančního účetnictví a auditingu, odborný asistent, docent
 • 1991 – nyní: auditor, členka Komory auditorů ČR

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • účetní legislativa v České republice a implementace IFRS,  speciálně v oblasti cizí měny, aplikace zajištění kurzových rizik
 • členka řešitelského týmu projektu GAČR, Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR, 2003-2005
 • členka řešitelského týmu  projektu GAČR, Komparativní analýza národních účetních a daňových regulačních systémů v EU s důrazem na příhraniční fúze, 2009-2011
 • členka řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2012

Výuka v předmětech

 • 1FU201/211 Účetnictví I
 • 1FU453 Audit obchodních společností
 • 1FU505 Auditing

Další aktivity (dobrovolné)

 • 1998 – nyní členka Rady pro certifikaci účetních v ČR

 

Academic Degrees

 • (1996) Associate professor, University of Economics, Prague
 • (1992) Doctoral degree CSc., University of Economics, Prague
 • (1978) Master degree Ing., University of Economics, Prague
 • 1989 – 1991 Practice in foreign trade interships at foreign affiliates

 

Professional Experience

 • 1979 – now: University of Economics, Prague, Department of Financial Acounting and Auditing, Lecturer, Associate profesor
 • 1991 – now: Auditor – Member of the Chamber of Auditors of Czech Republic

 

Research interest

 • accounting legislation in the Czech Republic and implementation of the IFRS, especially foreign currency, applications of securing against exchange rate risks
 • Member of research team and participation in project of the Czech Science Foundations (GACR), Accounting theory and practice in relation to the introduction of th Euro currency and the concequences of its implementacion in economy enterprises in the Czech Republic, 2003-2005
 • Member of research team and participation in project of the Czech Science Foundations (GACR), Comparative Analysis of the National Accounting and Tax Regulatory Systems on EU with Emphases on Cross-border mergers, 2009-2011
 • Member of research team and participation in project Development of financial and accounting theory and its application in practice from an interdisciplinary perspective, solution 2005-2012

 

Teaching in courses

 • 1FU201/211 Accounting I
 • 1FU453 Audit of Public Limited Companies (PLC), Limited Companies (LTD)
 • 1FU505 Auditing

Other activities

 • 1998 – now: Member of Council of Certificed Accountans of Czech Republic