doc. Ing. Jaroslava ROUBÍČKOVÁ, CSc.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 122 NB
Linka: 5155
Email: roubicko@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Habilitační řízení ukončené udělením titulu docent v roce 1996
 • Doktorské studium ukončené získáním titulu CSc. v roce 1992
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1973 až 1978 na VŠE ukončené získáním titulu Ing.
 • 1989-1991 praxe v zahraničním obchodě, stáže na zahraničních afilacích

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1979 – nyní: Vysoká škola ekonomická, katedra finančního účetnictví a auditingu, odborný asistent, docent
 • 1991 – nyní: auditor, členka Komory auditorů ČR

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • účetní legislativa v České republice a implementace IFRS,  speciálně v oblasti cizí měny, aplikace zajištění kurzových rizik
 • členka řešitelského týmu projektu GAČR, Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením EURO měny a důsledky její implementace v ekonomice podniků v ČR, 2003-2005
 • členka řešitelského týmu  projektu GAČR, Komparativní analýza národních účetních a daňových regulačních systémů v EU s důrazem na příhraniční fúze, 2009-2011
 • členka řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, řešení 2005 – 2012

Výuka v předmětech

 • 1FU201/211 Účetnictví I
 • 1FU453 Audit obchodních společností
 • 1FU505 Auditing

Další aktivity (dobrovolné)

 • 1998 – nyní členka Rady pro certifikaci účetních v ČR