Ing. Monika RANDÁKOVÁ, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 121 NB
Linka: 5148
Email: randakm@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • Doktorské studium ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2006
 • Vysokoškolské vzdělání absolvované v letech 1985 až 1989 na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené získáním titulu Ing.

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1996 – nyní: Vysoká škola ekonomická v Praze, odborný asistent
 • 1993 – 1996: RoBiN s. r. o., RoBiN OIL, s. r. o., finanční ředitel
 • 1989 – 1993: Tranzitní plynovod, s. p., metodik účetnictví
 • 1996 – nyní: auditor registrovaný u KAČR

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Likvidace podniků bez právního nástupce
 • Insolvenční řízení, konkurz, reorganizace, osobní bankrot
 • Vedoucí řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze, FFÚ („Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR“, řešení 2014-2016)
 • Vedoucí řešitelského týmu projektu Interní grantové agentury Vysoké školy ekonomické v Praze, FFÚ („Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů“, řešení 2012-2013)
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“, řešení 2005 – 2012)

Výuka v předmětech

 • 1FU202 Finanční účetnictví II.
 • 1FU484 Účetní řešení insolvence

Další aktivity

 • Lektor, KAČR