prof. Ing. Miloslav JANHUBA, CSc.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 128 NB
Linka: 5169
Email: mjanhuba@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání a zahraniční stáže

 • 2005 – jmenovací řízení ukončené udělením titulu profesor  (obor účetnictví a finanční řízení)
 • 1993 – habilitační řízení ukončené potvrzením titulu docent
 • 1990 – jmenování docentem pro obor účetnictví
 • 1982 – vědecká příprava (doktorské studium) ukončené získáním hodnosti CSc. v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky, finance, úvěr, evidence
 • 1969 – 1974 vysokoškolské vzdělání absolvované na Vysoké škole ekonomické v Praze ukončené získáním titulu Ing.
 • 1986 tříměsíční odborná stáž na Wirtschaftsuniversität Wien v Rakousku

Zaměstnání a odborná praxe

 • 1975-1976 odborný referent výrobního plánu Čokoládovny Praha-Modřany, závod Orion
 • 1976-1987 Vysoká škola ekonomická, asistent, odborný asistent na katedře účetnictví
 • 1987-1989 DP ONV Praha 3, vedoucí softwarového pracoviště
 • 1989- nyní Vysoká škola ekonomická, odborný asistent, docent, profesor
 • 1990-2004 auditor, člen KAČR

Odborné zaměření a vědecká činnost

 • Teorie účetnictví
 • Historie účetnictví
 • Metodologie účetnictví pro podnikatelské subjekty
 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska 2005-2012)
 • Člen řešitelského týmu projektu IGS Hospodářské a sociální okolnosti vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1953
 • Člen Vědecké rady Centra pro dějiny VŠE v Praze

Výuka v předmětech

 • Teorie účetnictví pro doktorské studium (FU_901)
 • 1FU201 a 1FU211 Účetnictví I.
 • 4ST323 Vybrané ekonomické disciplíny – historie
 • 1FU561 Speciální seminář
 • Vedení disertačních a diplomových prací v oboru účetnictví a finanční řízení podniku