Ing. Michal HORA, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 123 NB
Linka: 5133
Email: hora@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Maturoval v roce 1983 na Střední ekonomické škole v Praze (obor všeobecná ekonomika). Po absolování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1989 (obor ekonomické informace a kontrola) pracoval jako externí spolupracovník katedry účetnictví.

Do roku 1993 byl zaměstnán v Elektroodbytu Praha jako ekonomický náměstek. Od roku 1993 pracuje jako odborný asistent katedry finančního účetnictví, nyní katedry finančního účetnictví a auditingu.  Od roku 2004 je držitelem osvědčení ACCA pro školitele IFRS. Od roku 2006 vykonává funkci tajemníka katedry finančního účetnictví a auditingu.

V roce 1995 složil auditorské zkoušky a věnuje se auditorské činnosti. Je zkušebním komisařem KAČR písemné auditorské zkoušky „Informační a komunikační technologie pro auditory“. Na podzim roku 2007 byl zvolen do Dozorčí komise Komory auditorů České republiky.

V letech 2000-2003 byl členem akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 1999 do roku 2001 členem disciplinární komise této fakulty. Od roku 1999 je členem evropské účetní asociace (EAA).

Odborně se zaměřuje na problematiku využití informačních technologií v účetnictví, kterou vyučuje v rámci kurzu 1FU403 Využí ICT ve finančním účetnictví.

Je autorem a spoluautorem řady článků o hodnocení účetních programů v odborných časopisech.

V souvislosti s přechodem VŠE v Praze na nový informační systém (ISIS) zastával funkci systémového integrátora Fakulty financí a účetnictví.