Ing. Václav ČERNÝ, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 130 NB
Linka: 5159
Email: cernyvac@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání a stáže:

 • Doktorské studium: Ukončené udělení titulu Ph.D. 2003, obor účetnictví a finanční řízení podniku, Fakulta financí a účetnictví VŠE V Praze
 • Vysokoškolské studium: ukončené obhajobou a státními závěrečnými zkouškami a udělením titulu Ing. v roce 1980, Fakulta národohospodářská, obor řízení a plánování NH, VŠE Praha

Zaměstnání a odborná praxe:

 • od r. 1993 – dosud  – VŠE, katedra finančního účetnictví a auditingu, odborný asistent,
 • 1993-1995 souběžný pracovní poměr, vedoucí odboru informační soustavy VŠE,
 • Od r.1980- do r.1992, Koospol a.s. a dceřiné firmy – různé funkce od vedoucího účtáren po ekonomického náměstka a tajemníka akciové společnosti.
 • Od roku 1996 dosud – auditor, registrovaný u KAČR,

Odborné zaměření a vědecká činnost:

 • Člen řešitelského týmu Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • („Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska,
 • řešení 2005 – 2012),
 • Finanční účetnictví  obecná teorie,
 • Finanční účetnictví v zahraničním obchodě,
 • Účetnictví rozpočtových a příspěvkových organizacích
 • Specializované školení na e learning formu studia
 • Certifikát školitele IFRS Ministerstva financí ČR a ACCA (2004)

Výuka v předmětech:

 • 1 FU201
 • 1 FU202

Další aktivity:

 • Podíl na překladech standardů IAS/IFRS (standard IAS 20),
 • Člen akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze