Soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci

1. května
30. června
2022

Konec akademického roku mj. znamená i státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací. Autoři kvalitních kvalifikačních prací se mohou zúčastnit soutěží a získat zajímavé ocenění.

Soutěže vyhlašuje jak FFÚ, tak i externí instituce spolupracující s fakultou (např. společnost EY u bakalářských prací; Komora daňových poradců ČR či Česká asociace pro finanční řízení v případě diplomových prací). Bližší informace a propozice k soutěžím ZDE.

 

 

Soutěže o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci