doc. Ing. Jiřina BOKŠOVÁ, Ph.D.

KFÚA VŠE v Praze

KFÚA VŠE v Praze

Místnost: 121 NB
Linka: 5148
Email: boksova@vse.cz
Konzultační hodiny: InSIS

Vzdělání a kvalifikace:

 • 2010 docent (doc.)  – habilitace na téma Specifika vykazování komerčních pojišťoven v kontextu s harmonizačními procesy Evropské Unie s důrazem na implementaci IFRS 4 – Pojistné smlouvy
 • 2004  doktor (Ph.D.) obor Účetnictví a finanční řízení podniku
 • 1985  inženýr (ing.) VŠE v Praze, fakulta národohospodářská

 

Zaměstnání:

 • 2012 – dosud ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. Mladá Boleslav
 • 2001 –  dosud VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví,  KFÚA

Pedagogická činnost na ŠAVŠ:

 • předseda státnicové komise na bakalářském stupni studia vedoucí bakalářských a diplomových prací
 • Garant kurzu Účetnictví I a Účetnictví II (bakalářský program)
 • Garant kurzu Vypovídací schopnost účetní závěrky (magisterský program)
 • Garant kurzu Účetnictví pojišťoven (magisterský program)

Pedagogická činnost na Vysoké škole ekonomické v Praze:

 • předseda státnicové komise na oboru účetnictví a finanční řízení podniku
 • vedoucí bakalářských, diplomových prací a disertačních prací
 • Garant kurzu 1FU232 – Účetnictví 1 (bakalářský program)
 • Garant kurzu 1FU455 – Účetnictví pojišťoven

 

Vědecko- výzkumná činnost:

a) spoluautorství (řešitelství) vědecko-výzkumných projetků

 • 2005 – 2011 účast na výzkumném záměru MŠMT ČR MSM6138439903 „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ – výsledky jsou každoročně publikovány ve sborníku
 • 2010 – 2011 udělen rozvojový program MŠMT ČR na rok 2010 zaměřený na zlepšení odborné připravenosti absolventů středních a vysokých škol při jejich návratu do aktivního pracovního procesu

b) Posuzování, případně oponentury výsledků vědecko-výzkumné činnosti

2007  odborný posudek na učební pomůcku Vysoké školy ekonomických studií, s.r.o. určenou kurzu pro veřejnost v rámci programu JPD3154

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • 2013 – dosud Předseda disciplinární komise ŠAVŠ
 • 2013 – dosud Člen akademické rady ŠAVŠ
 • 2012 – dosud Vedoucí katedry finančního a manažerského účetnictví ŠAVŠ
 • 2005 –  dosud zkouškový komisař předmětu Finanční účetnictví II. Komory auditorů ČR
 • 2006  – 2012 Zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE
 • 2006 –  2012 Člen Pedagogické rady fakulty
 • 2003  – dosud Senátor Fakulty financí a účetnictví (na další období zvolena 20. 4. 2012)
 • 2000 –  2013 Organizační garant pedagogické konference pořádané každoročně KFÚA

Ostatní aktivity:

 • provozování živnosti – finanční a ekonomické poradenství, účetní poradenství pro podnikatelské subjekty a komerční pojišťovny,
 • od roku 2006 – dosud členka auditorského týmů při každoročním vypracování Zprávy o hospodaření spol. BACKALDRIN s.r.o. pro rakouského vlastníka
 • lektor Komory auditorů ČR, lektor vzdělávacích agentur – BOVA, Bankovní akademie apod.; lektor Nejvyššího kontrolního úřadu ČR; lektor AXA ASSISTANCE, s.r.o.; lektor pojišťovny VZP, a.s. a TMF Czech, a.s.
 • provádění odborných soudních znaleckých posudků za VŠE v oblasti účetnictví,
 • autor příspěvků v odborných účetních časopisech – Účetnictví, Účetnictví v praxi, Český finanční a účetní zpravodaj, EFAJ, Acta oeconomica, apod.